Overige informatie

Op deze pagina:

  • Parochie Nieuwsbrief
  • Financiële informatie
  • Misintenties
  • Kerktaxi
  • Pastoraat voor Polen en Vietnamezen
  • Begraafplaatsen

Voor alle bovenstaande activiteiten kunt u contact opnemen met het parochiekantoor
Tolpost 1, 5701 HE Helmond
tel. 0492-522109
parochie@heiligelambertus.nl
Bereikbaar van maandag t/m donderdag, van 9:30-12:30 u.

Nieuwsbrief parochie Heilige Lambertus

Wij hebben geen huis-aan-huis parochieblad.
Wel verspreiden wij elke twee weken een nieuwsbrief.

U kunt deze nieuwsbrief gewoonlijk in gedrukte vorm meenemen uit de kerken.
Wij publiceren de nieuwste nieuwsbrief ook op onze Facebookpagina.

Ook kunt u de nieuwsbrief als e-mail ontvangen.
Meld u aan op: lambertusparochie@outlook.com 


Verder publiceert de parochie nieuwsberichten in de wijkbladen de Loop, de Corridor, Hofkompas en de Dierdonk Gazet.
Financiële informatie


Gezins- en kerkbijdrage, misintenties etc.  kunt u overmaken op nr.: NL72RABO 0171 0800 84   (R.K.  Parochie H. Lambertus)

Neemt u voor vragen over financiën gerust contact op met ons parochiekantoor. De financiële administratie is gewoonlijk op dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig van 9:30 tot 11:00 uur. Vraagt u naar mw. Huisman.

De actuele tarieven voor kerkelijke diensten en de begraafplaatsen, vindt u hier.

Als u wilt geven, bij collectes in de kerk, voor kaarsengeld, Caritas, vastenactie of kerkbalans, kunt u ook gebruik maken van de GIVT-app. Wij bevelen digitaal en contactloos betalen aan, liever dan contant geld.
(www.givtapp.net)

GIVT download nu de app - link alleen te openen in een nieuw venster
Opgeven van misintenties 

  • Op het centraal kantoor (kan ook telefonisch of per e-mail, vóór de donderdag voorafgaand aan het weekend van de intentie)
  • NIET voor de Mis in de sacristie, vanwege maatregelen tegen Covid19.
Maar maakt u er geen gewoonte van op het laatste moment intenties op te geven, want als de intentielijsten al bij de lector zijn, kan het niet meer.
Kerktaxi (Edith Stein)


De kerktaxi rijdt niet zolang deze kerk vanwege Covid19 maatregelen gesloten is.

Pastoraat aan Polen en Vietnamezen

Polen

Per 1 januari 2019 heeft de bisschop in ons bisdom een Poolse parochie opgericht, de 'parochie van de Goddelijke Barmhartigheid'. De nieuwe parochie zetelt in Eindhoven.

Missen in Helmond:  eerste en derde zaterdagavond 18:00 u. Jozefkerk. Meer info bij pater Krzysztof Obiedzinski SChr.

e-mail: parafia.denbosch@gmail.com

Vietnamezen

Elke derde zondag van de maand om 12:30 in de Jozefkerk.
Begraafplaatsen


Voor onze begraafplaatsen hebben we een eigen webpagina met alle informatie. Klikt u HIER.
Andere parochie in Helmond

Er is in Helmond nog een andere parochie, de heilige Damiaan de Veuster, en omvat de wijken Oranjebuurt, Helmond-West, Mierlo-Hout, Stiphout, Annawijk, Suytkade en Brandevoort.
De parochie heilige Lambertus omvat de volgende Helmondse wijken: Centrum, Helmond-Oost, Helmond-Noord, Dierdonk, Brouwhuis en Rijpelberg.

De postcode-gebieden 5701, 5702, 5703, 5704 en 5709 horen bij de Lambertusparochie.
De postcode-gebieden 5705, 5706, 5707 en 5708 horen bij de Damiaanparochie.