Gezinspastoraat

Onze bisschop legt sterk de nadruk op het belang van een missionaire parochie, maar ook op extra zorg voor gezinnen. Wij gaan daar als Lambertusparochie actief mee aan de slag. Ons pastoraal team zal per 1 september worden uitgebreid met een coƶrdinator voor Missionair Familie- en Gezinspastoraat. Binnenkort hoort u daar meer over.

Wij willen na de schoolvakanties beginnen met bijeenkomsten, vieringen en een netwerk van jonge gezinnen, mensen die willen trouwen, aandacht voor opgroeiende kinderen. Niet alleen voor onszelf, maar missionair. Dat wil zeggen: open voor allen die wij kunnen aanspreken met de vreugde van het evangelie.


In een van de volgende nieuwsbrieven willen we daar meer over gaan vertellen. Wat we zeker gaan doen, is op zondag in de Jozefkerk, een speciale ‘gezinsviering’ maken. Een Eucharistieviering, maar daarnaast ook ruimte voor ontmoeting, geloofsvorming, kinderprogramma’s. 

De coronacrisis heeft ons veel ellende bezorgd, als Kerk en samenleving. Maar het geeft ook veel kansen. Om iets nieuws te beginnen. Iets wat we al lang wilden. De toekomst van onze Kerk is niet somber. De Kerk sterft niet uit. De oudere generaties geven de fakkel door. En waar we dachten dat dit maar een zwak vlammetje was, zal de Geest Gods ons laten zien dat een klein vlammetje in staat is, een nieuw, groot Pinkstervuur te worden. Bij jonge mensen, die geraakt worden door Jezus Christus. 

Daar gaan we met het Missionair Familie- en Gezinspastoraat na de vakantie hard mee aan de slag!