Catechese

Eerste Communie

Eerste Communie 2021

Hoe gaat het dit jaar met de communie? Communiemissen plannen is nu extra lastig met de huidige coronamaatregelen. Geen mens weet hoe lang dit gaat duren. Toch willen we wel mensen de gelegenheid geven zich te melden voor een communiemis in het voorjaar van 2021. Ouderavonden zijn nu niet mogelijk, en persoonlijke gesprekken of bijeenkomsten zijn ook lastig. Toch hebben we een eerste-communievoorbereiding!

Inmiddels heeft een heel aantal communicanten zich aangemeld en zijn we begonnen met de voorbereiding. De aanmelding voor 2021 is daarom nu gesloten. 


  • Vanwege de Covid19-maatregelen is er nu helaas geen gelegenheid voor onderstaand initiatief voor het familiepastoraat.

Bovendien zijn we gestart met het familiepastoraat, en wij willen voor de gezinnen die een communicant hebben, meer aanbieden dan de communievoorbereiding. Geloofsopvoeding is een weg met Jezus en de Kerk en dan is er meer te beleven dan alleen het moment van de eerste communie. Eerste communie blijft uiteraard mogelijk, maar wel met meer mogelijkheden ook echt als gezin te groeien in een band met Jezus die we ontvangen in de Hostie. Meer over de missionaire principes vindt u hieronder.--------------------------------------------------------------------------------

Eerste communie in de missionaire parochie

In de praktijk willen veel mensen nog steeds vooral een leuke viering samen, zoals het altijd is geweest. Dat is nog mogelijk, al zien we in de praktijk dat het aantal kinderen dat deelneemt aan de eerste communie sterk afneemt, en de kinderen met een Nederlandse achtergrond onderhand de minderheid vormen. Eerste Communie gaat veranderen. Nog niet zo lang geleden deed de hele klas mee. Anno 2021 is dat misschien één kind per school. Andere tijden vragen om een andere aanpak. Als kinderen geen groep/gemeenschap meer vormen op school of in de buurt, dan zal de groep/gemeenschap van de parochie belangrijker moeten worden. 

Het ontvangen van Jezus in de communie, is geen vanzelfsprekendheid, of iets wat er bij hoort omdat een kind gedoopt is. De praktijk, dat kinderen hun eerste communie doen, terwijl het gezin waarin het kind leeft nooit in de kerk komt, is eigenlijk vreemd. Dat is alsof je je kind opgeeft voor voetbal omdat dat er bij hoort, maar na de eerste wedstrijd wegblijft omdat je eigenlijk niet zoveel met voetbal hebt. Wat heb je daar dan aan? Is dat niet een beetje raar?

Communie binnen het gezin en de parochiegemeenschap

Eucharistie vieren als gezin, betekent dat je samen kiest voor een leven als leerling van Jezus. Dat betekent dat je Jezus in je leven een belangrijke plaats geeft, en door gebed, lezen in de Bijbel, én het deelnemen aan de vieringen, de band met Jezus steeds verder opbouwt. Dat kan nooit een eenmalig moment zijn, dat is een keuze voor heel je leven. Omdat je dat fijn vindt. Wel communie doen ook al heb je weinig of niks met Jezus en de Kerk, is dat niet een beetje raar?

Wij willen als parochie geen rare dingen doen. Het ontvangen van de eerste communie voor een kind, is daarom niet een feest dat automatisch verbonden is met een bepaalde leeftijd (7-8 jaar) of schoolklas (groep 4),  of omdat het er bij zou horen als traditie, maar een stap die past bij de manier waarop je als gezin groeit in je weg met Jezus, geloof en Kerk. De missionaire opzet is deze: als een kind, binnen gezin en parochie, er aan toe is om volledig deel te nemen aan de zondagsviering, kan in overleg met de priester en de coördinator voor families en gezinnen, besloten worden op een bepaalde datum het kind de eerste communie te laten ontvangen. Dat is niet per se een feest met een hele groep, het is vooral een feest voor gezin en parochie samen. Dat daar familie en vrienden aan deelnemen is mogelijk, maar vooral als die ook delen in het geloof van het kind en het gezin.

De Kerk van de jaren 20 is een missionaire Kerk. Open en welkom voor iedereen, maar wel als we allemaal samen de weg van Jezus willen gaan. Bewust kiezen, samen op weg.

Online lessen voor thuis

Voor kinderen uit gezinnen die in 2020 meedoen met de uitgestelde communievieringen, is er een overgangsmogelijkheid. Zij kunnen, met aangepaste voorbereiding, in het voorjaar van 2021 samen de eerste communie ontvangen in een aangepaste viering. De parochie maakt daaromtrent afspraken met de betreffende gezinnen.

Vormselvoorbereiding

Eigen keuze

Het vormsel ontvangen is een stap voor een kind binnen een gezin dat gekozen heeft om samen de weg van Jezus te gaan. Het is niet verbonden met een leeftijd (11-12 jaar) of schoolklas (groep 7 en 8), maar met een bewuste keuze van een jongere die zelf gaat kiezen voor Jezus en de Kerk. 

Het vormsel is geen laatste stap om daarna niet meer naar de kerk te gaan als je in de brugklas zit, maar een stap om daarna juist meer te willen gaan leven als christen en meer te doen met je geloof.

Dat vraagt een stap. Een eigen keuze en een keuze binnen je gezin. Als je daar klaar voor bent, kun je meedoen met de voorbereiding. De priester en de coördinator voor families en gezinnen, helpen je daarbij. Je kunt je bij een van hen melden, en we leggen je uit hoe en wanneer het voorbereiden gaat beginnen.

Voorbereiding

Ons vormselproject heet G3.
In drie stappen van elk 3 bijeenkomsten (9 in totaal) wordt de vormeling ingeleid in: 

1) God  - over God, Jezus en geloven
2) Geest  - over de heilige Geest, de zeven gaven van de Geest en het leven als christen
3) Gevormd - over het sacrament, de symbolen en de viering zelf

De stijl is jong en fris, uitdagend en aansluitend bij het leven van de jongere. Bij elke les zit een opdracht voor huiswerk, wat via internet en computer kan worden gedaan. 

De viering voor de hele parochie is altijd in de Jozefkerk.

De opgave voor het het vormsel in 2021 is begonnen ondanks de coronamaatregelen. Wij hebben nog geen viering gepland, maar streven er naar, om zo snel mogelijk een vormselmis te houden als we met meer dan 30 mensen in de kerk mogen vieren. Wel worden de kinderen die dat willen alvast voorbereid en we zijn gestart 

Update 12 mei: de aanmelding is gesloten, we nemen geen nieuwe inschrijvingen meer aan.
Kinderkerk


Jozefkerk, tijdens de viering van 11:00 u  

Tijdens de Eucharistieviering worden de kinderen van 5-10 jaar na de schuldbelijdenis uitgenodigd naar de zaal om tot en met de voorbede een aangepaste uitleg van de bijbellezingen te krijgen. Na de uitleg is er meestal ook een knutselwerkje om mee naar huis te nemen.

De Kinderkerk maakt deel uit van het Pastoraat voor Jonge Gezinnen. (gestart september 2020).

Tijdens de zomervakantie van de scholen is er geen kinderkerk.