Catechese

Eerste Communie

Eerste Communie 2020 en 2021

Deze maand hebben we op twee zaterdagen eerste communievieringen gehouden voor de kinderen die zich voor de Coronacrisis hadden voorbereid, rekening houdend met de Covid19-maatregelen. Deze zijn zeer goed verlopen, zij het in kleinere kring. Helaas kunnen niet alle familieleden bij zo’n viering aanwezig zijn, maar daarvoor is wel alle begrip in deze tijd.

Hoe gaat het volgend jaar? Daarover krijgen we nu al vragen. Wij kunnen met alle corona-ontwikkelingen niet echt ver vooruit kijken. Communiemissen plannen is dus wat lastig. We hopen geen tweede corona-golf of nieuwe beperkingen te krijgen, maar zo zeker zijn we nog niet. Zonder vaccin is het afwachten en voorzichtig blijven…

Bovendien zijn we gestart met het familiepastoraat, en wij willen voor de gezinnen die een communicant hebben, meer aanbieden dan de communievoorbereiding. Geloofsopvoeding is een weg met Jezus en de Kerk en dan is er meer te beleven dan alleen het moment van de eerste communie. Eerste communie blijft uiteraard mogelijk, maar wel met meer mogelijkheden ook echt als gezin te groeien in een band met Jezus die we ontvangen in de Hostie.

Aangezien we op dit moment nog evalueren hoe het is gegaan en werken aan de plannen voor 2021, kunnen we op dit moment nog niet veel zeggen over aanmelden, of data. Als u zich meldt bij het kantoor of de communiewerkgroep, worden uw gegevens genoteerd, en wordt er contact opgenomen als we iets meer kunnen zeggen. Wij rekenen op uw begrip!

--------------------------------------------------------------------------------

Eerste communie in de missionaire parochie

Het ontvangen van Jezus in de communie, is geen vanzelfsprekendheid, of iets wat er bij hoort omdat een kind gedoopt is. De praktijk, dat kinderen hun eerste communie doen, terwijl het gezin waarin het kind leeft nooit in de kerk komt, is eigenlijk vreemd. Dat is alsof je je kind opgeeft voor voetbal omdat dat er bij hoort, maar na de eerste wedstrijd wegblijft omdat je eigenlijk niet zoveel met voetbal hebt. Wat heb je daar dan aan? Is dat niet een beetje raar?

Communie binnen het gezin en de parochiegemeenschap

Eucharistie vieren als gezin, betekent dat je samen kiest voor een leven als leerling van Jezus. Dat betekent dat je Jezus in je leven een belangrijke plaats geeft, en door gebed, lezen in de Bijbel, én het deelnemen aan de vieringen, de band met Jezus steeds verder opbouwt. Dat kan nooit een eenmalig moment zijn, dat is een keuze voor heel je leven. Omdat je dat fijn vindt. Wel communie doen ook al heb je weinig of niks met Jezus en de Kerk, is dat niet een beetje raar?

Wij willen als parochie geen rare dingen doen. Het ontvangen van de eerste communie voor een kind, is daarom niet een feest dat automatisch verbonden is met een bepaalde leeftijd (7-8 jaar) of schoolklas (groep 4),  of omdat het er bij zou horen als traditie, maar een stap die past bij de manier waarop je als gezin groeit in je weg met Jezus, geloof en Kerk. Als een kind, binnen gezin en parochie, er aan toe is om volledig deel te nemen aan de zondagsviering, kan in overleg met de priester en de coördinator voor families en gezinnen, besloten worden op een bepaalde datum het kind de eerste communie te laten ontvangen. Dat is niet per se een feest met een hele groep (dat kan nu met de Covid19-maatregelen ook wat moeilijk), het is vooral een feest voor gezin en parochie samen. Dat daar familie en vrienden aan deelnemen is mogelijk, maar vooral als die ook delen in het geloof van het kind en het gezin.

Meedoen met de eerste communie?

STAP 1. Het is niet mogelijk via een ouderavond of open inschrijving een kind op te geven voor de eerste communie. Wij kunnen nu geen ouderavonden houden in verband met de Covid19-maatregelen. Wij willen als parochie uw gezin en het kind leren kennen op zondag en met u als gezin in gesprek gaan. De eerste stap is, dat u als gezin kiest om samen de weg van Jezus te gaan, niet alleen thuis, maar ook tijdens de zondagsviering. De viering van 11:00 in de Jozefkerk is het geschikte moment waarop we u graag willen leren kennen. Er is dan voor de kinderen een speciale 'kinderkerk' en de viering heeft een toegankelijke sfeer voor mensen die op zoek zijn naar een gelovige uitdaging.

STAP 2. Als u als gezin enige tijd meedoet met de zondag, en laat blijken dat u verdere stappen wilt zetten, kunt u een gesprek aanvragen met de priester en/of de coördinator voor families en gezinnen. Samen maakt u een plan van groeien in geloof. Er wordt per gezin bekeken hoe u stappen kunt zetten, al naar gelang de mogelijkheden. Een geloofsweg is maatwerk. U krijgt daarbij mogelijk hulp van andere gezinnen in de parochiegemeenschap. Het kan zijn dat u als ouders eerst een eigen stap wilt zetten, door deelname aan een geloofscursus. Het kan zijn dat u vooral door het samen vieren en ontmoeten dichter bij God en Jezus komt. Het kan zijn dat uw kind u bevraagt over het geloof en u samen met uw kind gaat groeien.

STAP 3. Pas als u met de de priester en de coördinator voor families en gezinnen, het gevoel hebt dat u echt een keuze hebt gemaakt, en uw kind zelf aangeeft te verlangen naar de communie, worden er concrete stappen gezet om die feestdag voor te bereiden. Dat is maatwerk, we doen dat met persoonlijke gesprekken en begeleiding samen met andere kinderen samen.


De Kerk van de jaren 20 is een missionaire Kerk. Open en welkom voor iedereen, maar wel als we allemaal samen de weg van Jezus willen gaan. Bewust kiezen, samen op weg.

Online lessen voor thuis

Voor kinderen uit gezinnen die in 2020 meedoen met de uitgestelde communievieringen, is er een overgangsmogelijkheid. Zij kunnen, met aangepaste voorbereiding, in het voorjaar van 2021 samen de eerste communie ontvangen in een aangepaste viering. De parochie maakt daaromtrent afspraken met de betreffende gezinnen.

Vormselvoorbereiding

Eigen keuze

Het vormsel ontvangen is een stap voor een kind binnen een gezin dat gekozen heeft om samen de weg van Jezus te gaan. Het is niet verbonden met een leeftijd (11-12 jaar) of schoolklas (groep 7 en 8), maar met een bewuste keuze van een jongere die zelf gaat kiezen voor Jezus en de Kerk. 

Het vormsel is geen laatste stap om daarna niet meer naar de kerk te gaan als je in de brugklas zit, maar een stap om daarna juist meer te willen gaan leven als christen en meer te doen met je geloof.

Dat vraagt een stap. Een eigen keuze en een keuze binnen je gezin. Als je daar klaar voor bent, kun je meedoen met de voorbereiding. De priester en de coördinator voor families en gezinnen, helpen je daarbij. Je kunt je bij een van hen melden, en we leggen je uit hoe en wanneer het voorbereiden gaat beginnen.

Voorbereiding


Ons vormselproject heet G3.
In drie stappen van elk 3 bijeenkomsten (9 in totaal) wordt de vormeling ingeleid in: 

1) God  - over God, Jezus en geloven
2) Geest  - over de heilige Geest, de zeven gaven van de Geest en het leven als christen
3) Gevormd - over het sacrament, de symbolen en de viering zelf

De stijl is jong en fris, uitdagend en aansluitend bij het leven van de jongere. Bij elke les zit een opdracht voor huiswerk, wat via internet en computer kan worden gedaan. 

De viering voor de hele parochie is altijd in de Jozefkerk.

De opgave voor het het vormsel is altijd in de maand oktober, alleen per email. Meer informatie vindt u in die periode op de nieuwspagina, of op Facebook.
Kinderkerk

Jozefkerk, tijdens de viering van 11:00 u (m.i.v. 30 augustus 2020). 

Tijdens de Eucharistieviering worden de kinderen van 5-10 jaar na de schuldbelijdenis uitgenodigd naar de zaal om tot en met de voorbede een aangepaste uitleg van de bijbellezingen te krijgen. Na de uitleg is er meestal ook een knutselwerkje om mee naar huis te nemen.

De Kinderkerk maakt deel uit van het Pastoraat voor Jonge Gezinnen (start september 2020).

Tijdens de zomervakantie van de scholen is er geen kinderkerk.