Catechese

Eerste Communie

Als een kind ongeveer zeven jaar oud is, en minstens in groep 4 van de basisschool zit en kan lezen, kan het voor het eerst helemaal gaan deelnemen aan de Eucharistie.

De 'eerste communie' is een bijzondere viering waarin het kind Christus ontvangt in de Heilige Hostie.

De gezamenlijke communievieringen voor 2020 zijn vooralsnog uitgesteld. 

Voor 2021 kunnen we geen eerste communievieringen plannen zoals u gewend bent. We gaan voor kinderen die hun communie willen doen, een ander systeem beginnen, daarover meer op deze webpagina en/of op Facebook.

Het opgaveformulier kunt u hier downloaden: [formulier]

Online lessen voor thuis

Vormselvoorbereiding

De vormselviering voor 2021 is vooralsnog uitgesteld. Vanwege de maatregelen rond Covid19 weten we niet of er in het voorjaar van 2021 al een viering kan zijn.


Ons vormselproject heet G3.
In drie stappen van elk 3 bijeenkomsten (9 in totaal) wordt de vormeling ingeleid in: 

1) God  - over God, Jezus en geloven
2) Geest  - over de heilige Geest, de zeven gaven van de Geest en het leven als christen
3) Gevormd - over het sacrament, de symbolen en de viering zelf

De stijl is jong en fris, uitdagend en aansluitend bij het leven van de jongere. 
Bij elke les zit een opdracht voor huiswerk, wat via internet en computer kan worden gedaan. 

De viering voor de hele parochie is altijd in het begin van het jaar in de Jozefkerk.

De opgave voor het het vormsel is altijd in de maand oktober, alleen per email. Meer informatie vindt u in die periode op de nieuwspagina, of op Facebook.

Het opgaveformulier kunt u hier downloaden: [formulier]
Kinderkerk

Jozefkerk, alléén tijdens de viering van 11:30 u. 

Tijdens de Eucharistieviering worden de kinderen van 5-10 jaar na de schuldbelijdenis uitgenodigd naar de zaal om tot en met de voorbede een aangepaste uitleg van de bijbellezingen te krijgen. Na de uitleg is er meestal ook een knutselwerkje om mee naar huis te nemen.

De Kinderkerk maakt deel uit van het Pastoraat voor Jonge Gezinnen (start september 2020).

Tijdens de zomervakantie van de scholen is er geen kinderkerk.