vrijdag 1 januari 2021

Op deze pagina de actualiteit van onze parochie en alle informatie

Via deze webpagina willen wij u informeren over alles wat we als parochie doen, wie we zijn en hoe u met ons in contact kunt komen. Aan de bovenzijde vindt u de verwijzingen naar de menu's waaruit deze pagina is opgebouwd.

De website 'heiligelambertus.nl' is op dit moment gekoppeld aan deze nieuwe pagina, een website van blogger.

In de nieuwsberichten hieronder vindt u alle parochienieuws, updates  over de gevolgen van allerlei maatregelen rondom het Covid19-virus, maar ook handreikingen doen voor gebed, geloofsverdieping en het meevieren met de parochie.

U vindt hier ook de verwijzingen naar de digitale versie van onze nieuwsbrief.

U bent sowieso allen ook weer van harte welkom bij de vieringen!

Moge de Heer Jezus steeds met u zijn!

zondag 20 september 2020

TV Mis deze zondag in de Jozefkerk

Deze zondag 20 september was er de een na laatste rechtstreekse TV Mis vanuit de Jozefkerk op NPO2. Terugkijken kan hier: https://www.npostart.nl/eucharistie.../20-09-2020/KN_1716025


zaterdag 19 september 2020

Onjuiste berichtgeving in de Loop


Wij krijgen klachten dat in Weekkrant de Loop de aanvangstijden van de missen verkeerd vermeld staan. Sommigen denken dat deze informatie klopt, en bellen dan of er toch vieringen zijn in de Paulus- en Edith Steinkerk. Dat is echter niet het geval.

Het gaat om een verkeerde vermelding door de Loop. Wij hebben dit direct met de Loop opgenomen en hopen dat men volgende week weer gewoon de juiste informatie verstrekt, en niet de tijden van voor de coronacrisis.

Wij hopen dat er geen parochianen dit weekend aan een gesloten kerkdeur staan. Sorry in dat geval. Dit is buiten ons om misgegaan.


vrijdag 11 september 2020

maandag 7 september 2020

Eerste Communie 2020 en 2021

Deze maand hebben we op twee zaterdagen eerste communievieringen gehouden voor de kinderen die zich al voor de coronacrisis hadden voorbereid, rekening houdend met de Covid19-maatregelen. Deze verlopen zeer goed, zij het in kleinere kring. Helaas kunnen niet alle familieleden bij zo’n viering aanwezig zijn, maar daarvoor is wel alle begrip in deze tijd.

Hoe gaat het volgend jaar? Daarover krijgen we nu al vragen. Wij kunnen met alle corona-ontwikkelingen niet echt ver vooruit kijken. Communiemissen plannen is dus wat lastig. We hopen geen tweede corona-golf of nieuwe beperkingen te krijgen, maar zo zeker zijn we nog niet. Zonder vaccin is het afwachten en voorzichtig blijven…

Bovendien zijn we gestart met het familiepastoraat, en wij willen voor de gezinnen die een communicant hebben, meer aanbieden dan de communievoorbereiding. Geloofsopvoeding is een weg met Jezus en de Kerk en dan is er meer te beleven dan alleen het moment van de eerste communie. Eerste communie blijft uiteraard mogelijk, maar wel met meer mogelijkheden ook echt als gezin te groeien in een band met Jezus die we ontvangen in de Hostie.

Aangezien we op dit moment nog evalueren hoe het is gegaan en werken aan de plannen voor 2021, kunnen we op dit moment nog niet veel zeggen over aanmelden, of data. Als u zich meldt bij het kantoor of de communiewerkgroep, worden uw gegevens genoteerd, en wordt er contact opgenomen als we iets meer kunnen zeggen. Wij rekenen op uw begrip!

vrijdag 14 augustus 2020

De vakantietijd is bijna voorbij. De nieuwsbrief van de komende weken vindt u hier:Wij hopen dat alles wat wij in gedachten hebben, ook het Missionair Familiepastoraat zoals in de Nieuwsbrief beschreven, door kan gaan. Dat zal mede afhangen van de ontwikkelingen rond het Covid19 virus. Als de besmettingen elke week verdubbelen en ook in Helmond het aantal besmette personen toeneemt, moeten we nog voorzichtiger zijn met samenkomen en de onderlinge afstand bewaren. Laten we niet verslappen, maar juist nu alert blijven, voor onszelf en elkaar!

vrijdag 24 juli 2020

Nieuwsbrief komend weekend

De nieuwsbrief voor de periode van komend weekend tot en met 15 augustus. Met daarin ook een aantal belangrijke updates met betrekking tot de aanvangstijden van vieringen.

Alle veranderingen zijn onder het voorbehoud dat er geen lokale uitbraak van het Covid19-virus komt. De situatie lijkt momenteel zorgelijk. Als wij als parochie noodzakelijke aanpassingen zouden moeten doen, komt er zo snel mogelijk een aanvullende nieuwsbrief.

 Nieuwsbrief


LET OP: vanaf komende zondag vervalt de viering van 12:00 in de Jozefkerk, tot en met zondag 16 augustus.

maandag 20 juli 2020

Eucharistievieringen door de week

Met ingang van komende vrijdag 24 juli, is er op vrijdagavond weer een avondmis om 19:00 uur. Voorafgaand aan de Mis rozenkransgebed en aanbidding om 18:30 uur.

Met ingang van maandag 3 augustus zijn de vieringen van maandag tot en met donderdag weer op de vertrouwde tijd van 9:00 uur. Vrijdagavond blijft 19:00.

Op zaterdagavond is er voorlopig geen mis, wij wachten op de ontwikkelingen rond het pastoraat voor anderstaligen in Helmond.

vrijdag 3 juli 2020

5 juli TV - Mis vanuit de Jozefkerk


Deze zondag 5 juli: Rechtstreekse uitzending van de Eucharistie vanuit de Jozefkerk om 10:00 op NPO2. U kunt die hier terugkijken.


Na dit weekend

Vanaf het weekend van 12 juli zijn er drie Eucharistievieringen elk weekend. Vooralsnog: Jozefkerk 10:00 en 12:00, Lambertus 11:00.

Voor al deze vieringen hoeft u niet meer te reserveren, iedereen is welkom, graag zelfs! 

Verruimingen protocollen Nederlandse Bisschoppen

Komende week zullen de bisschoppen de protocollen aanpassen aan de realiteit van ons land na 1 juli. Gelukkig betekent dit, dat we ook als parochie meer mogelijkheden zullen krijgen. We houden u, ondanks de naderende zomervakantie, op de hoogte!Tekst van de bisschoppen: 
In de week van 6 juli publiceert de bisschoppenconferentie een verruiming van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. Deze verruiming betreft met name de mogelijkheden rondom het vieren van de sacramenten zoals de doop, de eerste heilige communie, het vormsel en de priester- en diakenwijding. Daarnaast wordt het zingen door koren onder voorwaarden weer mogelijk.
De sacramenten hebben een grote en onvervangbare plek in het kerkelijk leven, aldus de bisschoppen. Zij zien in de versoepeling van de maatregelen door de overheid ruimte om – onder voorwaarden – meer mogelijkheden te geven tot bijvoorbeeld dopen en vormen, zeker nu er hierbij ook weer meer dan dertig mensen aanwezig mogen zijn.
ZingenOp dit moment wordt een wijziging van het protocol op genoemde punten voorbereid. Ook komt er een overzichtsdocument met alle wijzigingen. Daarin worden ook de voorwaarden meegenomen voor zanggroepen en koren om te kunnen oefenen en te zingen bij vieringen. Samenzang is voorlopig nog niet mogelijk. Hoewel er volgens de richtlijnen van het RIVM enige ruimte voor is in met name grote kerkgebouwen, zijn de voorwaarden daarvoor zo strikt (bijvoorbeeld op het gebied van ventilatie), dat het risico te groot blijft om dit op verantwoordelijke wijze te kunnen doen.
ReserverenVoor het reserveren en de gezondheidscheck die de overheid verplicht heeft gesteld vanaf honderd aanwezigen, geldt dat ook voor de publieke eredienst in de kerk. Echter, daar waar sowieso veel minder mensen naar een viering komen dan het maximale aantal personen dat volgens de anderhalve meter regel in de kerk past, kan vanaf 1 juli geteld worden bij de deur om te zorgen dat het maximale aantal niet wordt overschreden. Schriftelijk reserveren is dan niet langer nodig.
Houd voor publicatie van het aangepaste protocol www.rkkerk.nl in de gaten.