Caritas

Op deze pagina:

 • Ziekenbezoek en ziekencommunie
 • Caritas0492 - armenzorg
 • Ouderenzorg
 • Missie-activiteiten
Voor alle bovenstaande activiteiten kunt u contact opnemen met pastoraal centrum
Tolpost 1, 5701 HE Helmond
tel. 0492-476345 of 477255.
lambertusparochie@outlook.comZiekenbezoek


Het Ziekenbezoek wordt in de parochie behartigd door:

 • Diaken H. Dings en kapelaan W. Koopmans. Wilt u namens de parochie bezocht worden, belt of mailt u dan met de diaken of kapelaan. Hij komt graag bij u op bezoek.
 • Ziekensectie Helmond-Oost (afdeling Zonnebloem) informatie: Trees van Brakel.
 • Ziekensectie Helmond-Centrum (afdeling Zonnebloem) informatie: Annelies Sprengers.
Contact met de ziekensecties via het centraal parochiekantoor.

Niet zolang activiteiten vanwege Covid19 maatregelen opgeschort zijn


Ziekencommunie

Vanwege de maatregelen van de regering en de bisschoppen, zijn alle vieringen in de zorgcentra opgeschort tot het einde van de anderhalve-meter-samenleving. Kwetsbare mensen kunnen nog beter thuis blijven als hun gezondheid het kerkbezoek nog in de weg staat. Bovendien ontraden de bisschoppen huisbezoek in het algemeen, en huisbezoek aan mensen met een kwetsbare gezondheid is niet toegestaan. Wij hebben als Kerk niet veel mogelijkheden om u te bereiken op deze manier.

Maar kan de parochie dan helemaal niets voor hen betekenen? Moeten we de ouderen en zwakken dan maar in de steek laten? Kunt u dan helemaal geen communie en sacramenten meer ontvangen? Dat is toch wel al te erg!

Daarom willen we u een bijzondere vorm van bezoek aanbieden. Als u dat wilt, kunnen leden van het pastoraal team bij u aan huis komen, en de H. Communie aan u uitreiken bijvoorbeeld in de deuropening. Wij beseffen dat u zelf nog moet opletten met mensen binnenlaten, maar dit zou een oplossing kunnen zijn om zo de Heer te ontvangen en ook iemand van de parochie te spreken. Het klinkt wat minimaal, maar het beantwoordt aan de vreemde manier waarop we in het nieuwe normaal moeten werken. Wilt u dat? U kunt mailen naar het parochiekantoor of bellen, en iemand van het pastoraal team maakt een afspraak met u.

foto ED
Caritas0492- armenzorg

In onze parochie werken we actief aan bestrijding van armoede en honger. Daarom hebben we op meerder momenten in de week maaltijden in een van onze kerkzalen.

Daarnaast werken we ook samen in een maatjesproject om mensen met schulden te helpen: schuldhulpmaatje.

Meer daarover op deze websiteOuderenzorg

Niet zolang deze centra vanwege Covid19 maatregelen gesloten zijn.


In de verschillende zorgcentra zijn maandelijks Eucharistievieringen, verzorgd door kapelaan Koopmans.

 • Rivierenhof: 3e dinsdag 18:30
  Rivierenhof
 • Ameideflat: 1e dinsdag 18:30
 • Eeuwsels: 2e woensdag 14:30

Diaken Dings, kapelaan Koopmans en Mevrouw van Hoof zijn aanspreekpunten voor de ouderenzorg in onze parochie.
Missie-activiteiten


Veertigdagentijd

Elk jaar kiest de parochie voor de veertigdagentijd een project uit waarmee concreet een actie voor de medemens ver weg wordt gesteund.

Meer informatie: vastenactie.nl