Bijwonen vieringen


UPDATE 15 november 

De bisschoppen van Nederland conformeren zich aan het dringende advies van de regering, om het bijwonen van kerkelijke vieringen te beperken tot 30 personen. Ook wij als parochie moeten daar verstandig in zijn en niet de grenzen opzoeken van wat een grondwettelijke uitzondering zou kunnen zijn. Dus het wordt de komende tijd: maximaal dertig kerkgangers bij vieringen.

Tevens wordt dringend aanbevolen ook in de kerk het mondkapjes-advies van de regering te volgen, welke later zal worden omgezet in een verplichting.


Extra vieringen

Wij kiezen er als parochie voor, om onze kerken open te houden en zelfs extra vieringen te houden. U kunt dat lezen in de laatste Nieuwsbrief.

Bisschop de Korte schrijft ons:

“De beperking in aantal gelovigen per viering vormt een uitdaging om vaker met kleine groepen te vieren, in plaats van de deuren te sluiten.” 

Daarom kunt op zondag vanaf nu op vijf momenten naar de eucharistieviering.

  • In de Jozefkerk om 8:30, 9:30 en 11:00 (gezinsviering).
  • In de Lambertuskerk om 10:00 en 11:00. 

Wij hopen in die vijf vieringen maximaal 30 kerkgangers te verwelkomen. (Die 30 is overigens exclusief priesters, bedienaren, kosters en zangers.) Hoe moet dat? Er kwamen toch altijd meer mensen naar de vieringen de laatste tijd.

Hoe maken we dit mogelijk samen? 

Om dit mogelijk te maken, verzoeken wij u om zich aan te passen als dat mogelijk is.

1) Kom alleen als u echt gezond bent.

Als eerste: wij vragen aan mensen met een broze gezondheid om in deze periode NIET naar de kerk te komen. Ook als u geen klachten hebt, blijft het motto van de regering: “blijf zoveel mogelijk thuis. Vermijd drukte. Vermijd grotere groepen.”

Kerkdiensten zijn nu echt bestemd voor mensen die niet besmettelijk zijn. Ouderen die van allerlei kwalen hebben, of weinig meer kunnen lopen of bewegen, zijn dat bijna altijd wel omdat de weerstand dan afneemt. Woont u in een zorgcentrum of complex voor ouderen, (zoals bijvoorbeeld de Ameideflat) bedenk dan dat een besmetting meenemen van de kerk naar het woonzorgcentrum of omgekeerd, grote gevolgen kan hebben. Wees verantwoordelijk, denk in de eerste plaats aan anderen, en draag uw verlangen naar de eucharistie en de communie op aan de Heer als offer omwille van de medemens.

Bisschop de Korte schrijft ons:

“Juist als mensen van de Kerk zijn wij geroepen om ons eigen kleine belang te relativeren en bedacht te zijn op het bonum commune, het algemeen welzijn. Het is voor een christen geen teken van zwakte maar juist van sterkte om tijdelijk af te zien van bepaalde rechten als wij daarmee een hoger doel, het beschermen van de gezondheid van medemensen, met name oudere en kwetsbare mensen, kunnen dienen”.

2) Wees flexibel wanneer u naar de eucharistie wilt.

Als u besluit wel te willen komen, vragen we van u goed te kijken of u in de gelegenheid bent om in één van de toegevoegde vieringen te komen. Spreiden van aantallen gelovigen is nu hard nodig, we kunnen met maximaal 30 aanwezigen niet allemaal tegelijk vasthouden aan de voorkeur voor een viering met een bepaald koor of op een bepaalde tijd. Wij willen als parochie de mogelijkheid bieden om nog in behoorlijke aantallen naar de eucharistie te komen. Laten we daar dankbaar voor zijn. Maar de parochie kan dit alleen op een prettige manier realiseren als we samen proberen het kerkbezoek te spreiden. Als ons dat niet zou lukken, kunnen we alleen nog besluiten om de vieringen ‘besloten’ te maken.

3) Aanmelden? 

Aanmelden of registeren? Dat is niet meer noodzakelijk. De laatste weken is het kerkbezoek vanwege de toegenomen besmettingen in alle vieringen rond of onder de 30 kerkgangers gekomen. We gaan in deze fase geen strikte toegangscontrole houden. Als we redelijk in de buurt van de 30 kerkgangers kunnen blijven, hoeven we geen mensen de toegang  te weigeren. Als bepaalde vieringen toch weer drukker worden, vragen we mensen voortaan te kiezen voor een andere viering.  

Als u vaste kerkganger bent in een bepaalde viering, willen we u wel vragen zich daar aan te houden. Op het laatste moment alsnog naar een andere viering gaan, ontregelt de aantallen kerkgangers per viering. Wees verantwoordelijk naar elkaar en houd u a.u.b. aan uw aanmelding.

Wij hopen zo zonder te veel beperkingen de komende weken eucharistie te vieren samen! Wij doen onze uiterste best, pastoraal team en vrijwilligers, en hopen dat u onze inspanningen waardeert en zich wilt voegen in de mogelijkheden die de parochie u biedt.

Kerkgangers uit andere parochies 

Helaas kunnen wij geen extra kerkgangers toelaten tijdens de vieringen, als deze normaal gesproken ook niet in onze parochie naar de mis komen. Ook niet als uw eigen kerk gesloten is of al vol. Nadere toelichting daaromtrent op de hoofdpagina, de verklaring van 15 oktober.

-------------------------------------------------------------------------------

Gezondheid

Wel moeten we van u vragen te verklaren dat u gezond bent. De verklaring vindt u hieronder, en is aangeplakt zijn bij binnenkomst.

De gezondheidsverklaring is uw eigen verantwoordelijkheid. De viering bijwonen, betekent dat u kennis heeft genomen van de verklaring en geen klachten hebt. Als u onverhoopt toch moet niezen of hoesten, doen we dat in de elleboog. Daarmee vragen we niets bijzonders, deze aanwijzingen gelden in heel Nederland.
Gezondheidsverklaring
Door deelname aan de Eucharistie in de Lambertusparochie, verklaart u naar eer en geweten dat u en/of uw mede-kerkgangers of gezinsleden geen gezondheidsklachten hebben die wijzen
1) op besmetting met het Coronavirus (koorts, luchtwegen of verkoudheid) 
2) op een kwetsbare gezondheid, waardoor er een verminderde weerstand is (met gevaar bij besmetting). 

Vanwege de strenge regels m.b.t. de anderhalve meter afstand, moeten we vragen dat ook mensen die lichamelijke of geestelijke beperkingen hebben, zich strikt houden aan de huisregels. Indien zij dit niet zelfstandig kunnen, worden ze alleen met begeleiding toegelaten tot de vieringen. Hoe vervelend ook, mensen die hulpbehoevend zijn kunnen niet de gezondheid van zichzelf en andere mensen in gevaar brengen. De parochie kan daarvoor geen verantwoordelijkheid dragen.


Huisregels

Wij wijzen u tevens op enkele huisregels.
Vanwege hygiëne en afstand geldt:

a) Iedereen houdt zich te allen tijde 1.5 m. afstand. Het is verplicht om in de kerken de aangegeven looproutes te volgen. Banken of plaatsen waar men niet mag zitten, zijn gemarkeerd met rood-witte aanduidingen. Op de looproutes is ‘eenrichtingsverkeer’ van toepassing, met pijlen op de vloer aangegeven. Ook bij het ter communie gaan of kaarsjes aansteken, geldt dit eenrichtingsverkeer.

Er zijn vanwege de looproutes géén aparte plaatsen of stoelen vooraan voor mensen die slecht ter been zijn. Losse stoelen zijn aan de zijkanten beschikbaar.

b) Alle kerkgangers zijn verplicht de handen te ontsmetten bij binnenkomst. Er staan daarvoor speciale standaards met goedgekeurd ontsmettingsmiddel.

c) Communie wordt uitgereikt per blok banken. Ook in de rij houdt iedereen 1,5 m. afstand.
Voor het communiceren geldt:
  • communie op de uitgestrekte hand, niet op de tong;
  • staande, bij de communiebank die daarvoor wordt geplaatst.
d) Een collecte vindt niet plaats tijdens de offerande, maar bij het uitgaan van de kerk. De collectezak is geschikt voor contant geld én voor digitaal betalen via de Givt-app. Net als in winkels, dringen we bij u aan, om zo veel mogelijk digitaal te betalen, en de Givt-app te installeren op uw smartphone (www.givtapp.net).

e) Kaarsen kunnen bij Maria en de heiligen worden aangestoken, maar we moeten opletten dat we daar nooit met te veel mensen staan bidden. Kaarsengeld kan in het offerblok. Bij het offerblok zal ook de code zichtbaar zijn om te betalen met Givt.

f) mondkapjes zijn door de overheid aanbevolen, maar niet verplicht. Wij gaan daar ook niet op handhaven, u bent er vrij in.
Zet u het mondkapje echter af in de bank, en draag het ook niet als u ter communie gaat. Het is, net als in horeca en theaters, alleen bedoeld bij in- en uitgaan, als u door de ruimte loopt, de communiegang uitgezonderd.


Updated 24 oktober