Bijwonen vieringen

Reserveren voor een kerkdienst is niet meer nodig.

Iedereen is dus welkom, graag zelfs!

In plaats van reserveren, gaan we in juli en augustus actief uitnodigen. Het wordt weer tijd om terug te komen naar de kerk! Het ergste met de Covid19-crisis lijkt voorbij, we hoeven niet meer bang te zijn. We letten op elkaar en verder mogen we vrij naar de vieringen komen.
(Het mailadres zoals eerder vermeld werd, is buiten werking gesteld.)

Gezondheid

Wel moeten we van u vragen te verklaren dat u gezond bent. De verklaring vindt u hieronder, en is aangeplakt zijn bij binnenkomst.

De gezondheidsverklaring is uw eigen verantwoordelijkheid. De viering bijwonen, betekent dat u kennis heeft genomen van de verklaring en geen klachten hebt. Als u onverhoopt toch moet niezen of hoesten, doen we dat in de elleboog. Daarmee vragen we niets bijzonders, deze aanwijzingen gelden in heel Nederland.
Gezondheidsverklaring
Door deelname aan de Eucharistie in de Lambertusparochie, verklaart u naar eer en geweten dat u en/of uw mede-kerkgangers of gezinsleden geen gezondheidsklachten hebben die wijzen
1) op besmetting met het Coronavirus (koorts, luchtwegen of verkoudheid) 
2) op een kwetsbare gezondheid, waardoor er een verminderde weerstand is (met gevaar bij besmetting). 

Huisregels

Wij wijzen u tevens op enkele huisregels.
Vanwege hygiëne en afstand geldt:

a) Iedereen houdt zich te allen tijde 1.5 m. afstand. Het is verplicht om in de kerken de aangegeven looproutes te volgen. Banken of plaatsen waar men niet mag zitten, zijn gemarkeerd met rood-witte aanduidingen. Op de looproutes is ‘eenrichtingsverkeer’ van toepassing, met pijlen op de vloer aangegeven. Ook bij het ter communie gaan of kaarsjes aansteken, geldt dit eenrichtingsverkeer.

b) Alle kerkgangers zijn verplicht de handen te ontsmetten bij binnenkomst. Er staan daarvoor speciale standaards met goedgekeurd ontsmettingsmiddel.

c) Communie wordt uitgereikt per blok banken. Ook in de rij houdt iedereen 1,5 m. afstand.
Voor het communiceren geldt:
  • communie op de uitgestrekte hand, niet op de tong;
  • staande, bij de communiebank die daarvoor wordt geplaatst.
d) Een collecte vindt niet plaats tijdens de offerande, maar bij het uitgaan van de kerk. De collectezak is geschikt voor contant geld én voor digitaal betalen via de Givt-app. Net als in winkels, dringen we bij u aan, om zo veel mogelijk digitaal te betalen, en de Givt-app te installeren op uw smartphone (www.givtapp.net).

e) Kaarsen kunnen bij Maria en de heiligen worden aangestoken, maar we moeten opletten dat we daar nooit met te veel mensen staan bidden. Kaarsengeld kan in het offerblok. Bij het offerblok zal ook de code zichtbaar zijn om te betalen met Givt.

f) Vanwege de hygiëne zijn de toiletten in de kerken niet toegankelijk.
Updated 5 juli