Bijwonen vieringen

Reserveren voor een kerkdienst in verband met Covid19-maatregelen is momenteel niet nodig.

Iedereen is dus welkom, graag zelfs!

Het wordt weer tijd om terug te komen naar de kerk! We letten op elkaar en verder mogen we vrij naar de vieringen komen.

Gezondheid

Wel moeten we van u vragen te verklaren dat u gezond bent. De verklaring vindt u hieronder, en is aangeplakt zijn bij binnenkomst.

De gezondheidsverklaring is uw eigen verantwoordelijkheid. De viering bijwonen, betekent dat u kennis heeft genomen van de verklaring en geen klachten hebt. Als u onverhoopt toch moet niezen of hoesten, doen we dat in de elleboog. Daarmee vragen we niets bijzonders, deze aanwijzingen gelden in heel Nederland.
Gezondheidsverklaring
Door deelname aan de Eucharistie in de Lambertusparochie, verklaart u naar eer en geweten dat u en/of uw mede-kerkgangers of gezinsleden geen gezondheidsklachten hebben die wijzen
1) op besmetting met het Coronavirus (koorts, luchtwegen of verkoudheid) 
2) op een kwetsbare gezondheid, waardoor er een verminderde weerstand is (met gevaar bij besmetting). 

Vanwege de strenge regels m.b.t. de anderhalve meter afstand, moeten we vragen dat ook mensen die lichamelijke of geestelijke beperkingen hebben, zich strikt houden aan de huisregels. Indien zij dit niet zelfstandig kunnen, worden ze alleen met begeleiding toegelaten tot de vieringen. Hoe vervelend ook, mensen die hulpbehoevend zijn kunnen niet de gezondheid van zichzelf en andere mensen in gevaar brengen. De parochie kan daarvoor geen verantwoordelijkheid dragen.


Huisregels

Wij wijzen u tevens op enkele huisregels.
Vanwege hygiëne en afstand geldt:

a) Iedereen houdt zich te allen tijde 1.5 m. afstand. Het is verplicht om in de kerken de aangegeven looproutes te volgen. Banken of plaatsen waar men niet mag zitten, zijn gemarkeerd met rood-witte aanduidingen. Op de looproutes is ‘eenrichtingsverkeer’ van toepassing, met pijlen op de vloer aangegeven. Ook bij het ter communie gaan of kaarsjes aansteken, geldt dit eenrichtingsverkeer.

Er zijn vanwege de looproutes géén aparte plaatsen of stoelen vooraan voor mensen die slecht ter been zijn. Losse stoelen zijn aan de zijkanten beschikbaar.

b) Alle kerkgangers zijn verplicht de handen te ontsmetten bij binnenkomst. Er staan daarvoor speciale standaards met goedgekeurd ontsmettingsmiddel.

c) Communie wordt uitgereikt per blok banken. Ook in de rij houdt iedereen 1,5 m. afstand.
Voor het communiceren geldt:
  • communie op de uitgestrekte hand, niet op de tong;
  • staande, bij de communiebank die daarvoor wordt geplaatst.
d) Een collecte vindt niet plaats tijdens de offerande, maar bij het uitgaan van de kerk. De collectezak is geschikt voor contant geld én voor digitaal betalen via de Givt-app. Net als in winkels, dringen we bij u aan, om zo veel mogelijk digitaal te betalen, en de Givt-app te installeren op uw smartphone (www.givtapp.net).

e) Kaarsen kunnen bij Maria en de heiligen worden aangestoken, maar we moeten opletten dat we daar nooit met te veel mensen staan bidden. Kaarsengeld kan in het offerblok. Bij het offerblok zal ook de code zichtbaar zijn om te betalen met Givt.


Updated 2 augustus