zondag 15 november 2020

Benoeming extra kapelaan in onze parochie

Bisschop de Korte benoemt met ingang van 1 december voor de parochies H. Lambertus en de Z. Eustachius in Laarbeek: kapelaan Phúc Lê. Hij zal in beide parochies part-time werkzaam zijn.

Na het plotselinge overlijden op 6 november jl. van diaken Hans Beks, die part-time werkte in de Laarbeekse parochie, zal nog nader worden afgesproken hoe de taken verdeeld worden tussen de pastorale teams van onze parochie en de Eustachiusparochie, onder leiding van pastoor Seidel die ook in Laarbeek waarnemend pastoor is. Er zal met de benoeming van deze kapelaan voor het pastorale werk nauwer worden samengewerkt tussen Helmond en Laarbeek.

Kapelaan Lê is afkomstig uit Vietnam, maar woont al lang in Nederland. Hij heeft zijn priesteropleiding gevolgd aan het Sint-Janscentrum en werd in 2008 priester gewijd. Deze maand is hij dus 12,5 jaar priester. Hij werkte in diverse parochies, o.a. in Boxtel, Bergeijk en langdurig in Oss.

Wij heten kapelaan Lê van harte welkom in ons midden, en hopen dat hij in deze regio met vreugde als herder werkzaam kan zijn, ten dienste van God en de gemeenschappen waar hij dienstbaar aan is.