zaterdag 28 november 2020

Digitale adventskalender voor kinderen en gezinnen

Nog maar heel even en dan is het zover: dan begint Advent, de periode waarin we verwachtingsvol uit mogen kijken naar Kerstmis! 

Een kalender voor het hele gezin waarbij je online elke dag een luikje kunt openen. De kalender zit boordevol mooie verhalen, leuke opdrachten, muziek en knutselopdrachten. 

Klik voor de kalender HIER 
vrijdag 27 november 2020

Bisschoppen lanceren website "Vier Kerstmis"!

Met de campagne Vier Kerstmis! nodigen de Nederlandse bisschoppen iedereen uit om ook dit jaar het Kerstfeest te vieren. Ook al is dat wellicht anders dan andere jaren, vanwege de coronamaatregelen. De bisschoppen hebben speciaal voor de campagne de website www.vierkerstmis.nl gelanceerd. 


De website biedt concrete handvatten om de geboorte van Christus te vieren, ook al is er wellicht niet genoeg plek in de kerken. Thuis vieren met een liturgieboekje voor de livestream of t.v. kan ook en wordt van harte aanbevolen, want Kerstmis is te belangrijk om niet te vieren. Door de beperkingen die er zijn in verband met Covid-19 kan er maar een beperkt aantal aanwezigen bij elke kerstviering zijn. Maar Kerstmis kan als belangrijk hoogfeest juist in deze tijd mensen inspireren en bemoedigen met de boodschap dat Jezus naar de wereld is gekomen om dichtbij te zijn in het leven van iedereen.

Vieren in verbinding

De website Vierkerstmis.nl helpt ook om de eigen parochiewebsite te vinden, ook die van onze parochie. Daar staat de informatie over de vieringen de livestream, zodat u thuis mee kunt vieren. Verder zijn er de Eucharistievieringen op t.v. bij NPO2, uitgezonden door de KRO. Ook daar kan men Kerstmis meevieren.

Op Vierkerstmis.nl is verder onder meer een link naar een website met liturgieboekjes voor de zondagen van de Advent en de vieringen tijdens de feestdagen te vinden. Ook is er een directe link naar het kerstverhaal in het Bijbelboek Lucas 2. Tijdens de periode van de Advent wordt Vierkerstmis.nl nog verder aangevuld met onder meer een doe-boekje voor gezinnen, om thuis met de kinderen mee te kunnen vieren en een video met een boodschap van de bisschoppen, speciaal voor Kerstmis 2020. Kijk voor meer informatie op Vierkerstmis.nl.

 

De nieuwsbrief van komend weekend vindt u HIER.


Adventsgedachte

Dit najaar lijkt het vallen van de bladeren en de naderende winter een somber karakter te hebben. Juist als we behoefte hebben aan warmte en nabijheid van onze dierbare mensen, voelen we extra hard dat de maatregelen rond Covid19 ons treffen. Zoveel beperkingen. Mondkapjes zijn nog daar aan toe, maar dat afstand houden, het idee dat we met Sinterklaas, Kerst en de jaarwisseling zo weinig mogelijk andere mensen mogen zien, grijpt bijna iedereen naar de keel. Wanneer worden we nu eindelijk eens verlost van deze kille tijd? Als er een vaccin is? Als de regering ons de ruimte geeft? Als het virus met de noorderzon vertrokken is? We snákken naar ruimte, ontmoeting, mogelijkheden, vrijheid... 

Als er één jaar is waarin wij mensen hopen en verlangen, is het wel 2020. Net als overigens de mensen van 2020 jaar geleden. Toen was er een ander soort onvrijheid: bezet gebied onder keizer Augustus en koning Herodes. Ook toen waren er beperkende maatregelen, al moest men toen niet thuisblijven, maar verplicht op reis. Ook toen snakten de mensen naar oplossingen voor een andere crisis. Sommige mensen hoopten op de politiek. Anderen voerden gewapende acties voor meer vrijheid. En men hoopte massaal op God. Op een Messias, een Bevrijder.

Onze tijd en de tijd van toen, waren tijden van verlangen en ook van hoop. Deze crisis is niet het einde. Er komen andere, betere tijden. We worden eens weer vrij. In dat verlangen beginnen we de Adventstijd. Een verlangen dat vervuld wordt in Iemand: Jezus, geboren in Bethlehem. Hij is het vaste anker van onze hoop. In Hem wordt ons verlangen naar veiligheid en vrede vervuld. 

Kerstmis 2020 wordt anders dan anders. Minder drukte, meer 'Stille Nacht'. Minder uiterlijk vertoon, meer innerlijk verlangen. Minder grote groepen, meer intens contact met degenen die we wél mogen zien. Misschien ook minder stress, meer tijd voor bezinning en gebed. Misschien vinden we door het intense verlangen en de noodgedwongen stilte, wel méér wie we zelf zijn in de ogen van God en onze medemensen. Het lijkt meer afstand en minder ontmoeting, maar als we er voor open staan, misschien wel meer verrassingen dan we nu denken.

Blijven we hopen, verlangen, positief uitzien naar betere tijden. Met de geboorte van Jezus begon er een nieuwe tijd. Als wij met Hem op weg gaan door het leven, is elke crisis een nieuwe kans voor een nieuwe weg die God met ons wil gaan.

Een gezegende adventstijd!
Pastoor Seidel

donderdag 26 november 2020

Adventsactie 2020 "Delen smaakt naar meer"


Eén op de zeven baby’s heeft een te laag geboortegewicht!

Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden honger. En kunnen daardoor nauwelijks ontsnappen aan de armoedeval: de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding en een gebrekkige opleiding. 
De armoedeval krijgt mensen al op jonge leeftijd in haar greep en slechts weinigen weten eraan te ontsnappen. Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus, waarvoor met name vrouwen en kinderen kwetsbaar zijn. 

Adventsactie wil vrouwen en kinderen helpen ontsnappen aan die vicieuze cirkel van armoede en ondervoeding. Jaarlijks voeren we campagne tijdens de vier weken voor Kerstmis: de adventperiode. We steunen dit jaar diverse projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen en op die manier beschikken over gezond en gevarieerd voedsel. 
 

Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

https://www.vastenactie.nl/adventsactie

Nieuwe CD door Jan van de Laar

Een prachtige nieuwe CD van onze organist Jan van de Laar op - waar anders? - het Robustelly-orgel! 

"Grand Cru". Serveertip: luisteren onder het genot van een goed glas. http://www.janvdlaar.nl. 

Tot 1 januari 2021 is de Cd verkrijgbaar voor € 15,00 per stuk.

Na 1 januari 2021 € 16,50

De verzendkosten bedragen € 3.65

De Cd is via de webstite www.robustelly-society-helmond.com te verkrijgen.

Verder verkrijgbaar bij boekhandel ‘De Ganzenveer’ Oude Aa, Helmond.


zondag 22 november 2020

Terugkijken: Eucharistieviering en geloofsgesprek NPO2 op 22 november

U kunt de Eucharistieviering van Christus Koning vanuit de Jozefkerk en het voorafgaande geloofsgesprek met pastoor Seidel terugkijken bij de links hieronder. 

We besluiten vandaag de eucharistievieringen vanuit Helmond op TV. Na drie jaar geven wij het stokje voor de uitzendingen uit het bisdom Den Bosch door aan een andere parochie, zoals tevoren was afgesproken. Vanaf december komen de uitzendingen vanuit de Sint-Janskathedraal. 

Wij danken de mensen van de KRO en de vele vrijwilligers hier in Helmond, voor hun trouwe inzet en de prettige samenwerking. Samen hebben we iets moois kunnen doen voor de vele gelovigen in het land, die meestal door ziekte of ouderdom niet meer naar de kerk kunnen gaan. 

Eucharistieviering HIER


Geloofsgesprek HIERzondag 15 november 2020

Benoeming extra kapelaan in onze parochie

Bisschop de Korte benoemt met ingang van 1 december voor de parochies H. Lambertus en de Z. Eustachius in Laarbeek: kapelaan Phúc Lê. Hij zal in beide parochies part-time werkzaam zijn.

Na het plotselinge overlijden op 6 november jl. van diaken Hans Beks, die part-time werkte in de Laarbeekse parochie, zal nog nader worden afgesproken hoe de taken verdeeld worden tussen de pastorale teams van onze parochie en de Eustachiusparochie, onder leiding van pastoor Seidel die ook in Laarbeek waarnemend pastoor is. Er zal met de benoeming van deze kapelaan voor het pastorale werk nauwer worden samengewerkt tussen Helmond en Laarbeek.

Kapelaan Lê is afkomstig uit Vietnam, maar woont al lang in Nederland. Hij heeft zijn priesteropleiding gevolgd aan het Sint-Janscentrum en werd in 2008 priester gewijd. Deze maand is hij dus 12,5 jaar priester. Hij werkte in diverse parochies, o.a. in Boxtel, Bergeijk en langdurig in Oss.

Wij heten kapelaan Lê van harte welkom in ons midden, en hopen dat hij in deze regio met vreugde als herder werkzaam kan zijn, ten dienste van God en de gemeenschappen waar hij dienstbaar aan is.

zaterdag 14 november 2020

De nieuwsbrief van 15 november

De nieuwsbrief is deze keer iets later dan normaal vanwege het bekendmaken van belangrijk nieuws in het weekend.  LINK HIER

 zondag 8 november 2020

Diakenwijding Erik Buster en stage in onze parochie

Gisteren, op het hoogfeest van Sint-Willibrord, heeft bisschop de Korte in de Sint-Janskathedraal zes mannen tot diaken gewijd, waaronder Erik Buster die vanaf komende week in onze parochie zal gaan wonen en zijn stage gaat doen. 

Wij willen hem van harte feliciteren met zijn wijding en hopen dat hij met veel vreugde zijn weg naar het priesterschap kan gaan in Helmond. Wij heten hem van harte welkom in ons midden, bij vieringen, ontmoetingen, en het missionair pastoraat waar bisschop de Korte tijdens de wijding uitdrukkelijk over sprak. Al zal dat de eerste tijd vanwege de coronamaatregelen helaas nog minder uitgebreid zijn als we graag hadden gehad. Desondanks gaan we er van uit dat Erik in onze parochie een goede tijd zal hebben, hier veel kan leren, en zo vol enthousiasme zijn priesterwijding tegemoet zien.

De wijdelingen, Erik Buster de eerste links op de foto.
(c) foto Sint Janscentrum

Nieuws uit de omliggende parochies in het dekenaat


Overlijden diaken Hans Beks

Hans Beks was sinds december 2015 diaken in de Eustachiusparochie in Laarbeek, waar pastoor Seidel waarnemend pastoor is. In die periode heeft hij zich bijzonder ingezet voor de minderbedeelden in en buiten de parochie, en was hij actief om diverse vieringen in de vier dorpskernen te verzorgen. Moge hij rusten in vrede.

Benoeming nieuwe pastoor en diaken Damiaanparochie

Per 1 januari is Pieter Scheepers als pastoor in onze buurtparochie benoemd. Hij is momenteel nog pastoor in de Franciscusparochie in Asten-Someren. Per 1 november is René de Weerd benoemd als part-time diaken van de Damiaanparochie.

Verwachte benoemingen

Binnen het dekenaat zijn dus nog enkele vacatures die binnenkort zullen worden opgevuld. In Asten-Someren zal een nieuwe pastoor worden benoemd, en zowel in Laarbeek als in Helmond zijn nog part-time benoemingen te verwachten.

Het is goed om te zien dat onze bisschop er steeds weer in slaagt om de pastorale bediening in onze parochies op peil te houden. Ook in onze eigen parochie zijn we goed voorzien. Met de diakenwijding van Erik Buster afgelopen zaterdag, heeft de bisschop ons een stagiair toevertrouwd, die ook veelvuldig in onze parochie actief zal zijn, tot en met zijn priesterwijding in 2021.

Meer nieuws over benoemingen in Helmond en omgeving zullen we u zo snel mogelijk communiceren.

vrijdag 30 oktober 2020

Nieuwsbrief 1 november

Hopend dat we samen het coronavirus voldoende onder controle krijgen en geen nieuwe overheidsmaatregelen op ons pad krijgen, bieden we u het Parochienieuws aan voor de komende twee weken

Blijf gezond, verbonden met God en elkaar

 

donderdag 29 oktober 2020

Livestream komende zondag Allerheiligen

In deze eucharistie vieren we Allerheiligen, maar worden ook de overledenen van het afgelopen jaar bij de Heer aanbevolen en alle intenties gelezen die voor dit weekend zijn opgegeven. 

Klikt u op de afbeelding om naar de YouTubepagina van de parochie te gaan.

zaterdag 24 oktober 2020

Allerheiligen 1 november en Allerzielen 2 november

Het weekend van 1 november vieren we Allerheiligen. Op maandag 2 november is het Allerzielen. Het zijn twee dagen waarop we onze dierbare overledenen gedenken en de begraafplaatsen bezoeken.

Het weekend rond Allerzielen is het ook een goede gewoonte om voor de overledenen missen te laten lezen en naar de kerk te komen. Normaal zijn we daar zeer blij mee, maar vanwege de coronamaatregelen is dat dit jaar lastig. We mogen ook die dagen slechts 30 mensen toelaten. Dat gaat niet lukken, het aantal aanvragen voor die vieringen is nu al te groot. 

Daarom hebben we moeten besluiten om alle vieringen van 1 november tot BESLOTEN vieringen te maken, waarbij niet kan worden gereserveerd. Een aantal vaste kerkgangers wordt uitgenodigd en verder hebben we helaas geen mogelijkheden. 

Wel willen we speciaal voor die zondag een LIVESTREAM opzetten vanuit de Lambertuskerk om 11:00, en in die viering alle namen van de overledenen van 2019-2020 en alle opgegeven namen van misintenties noemen. Een nog preciezer link naar de streamingpagina geven we u via deze website in de dagen voor 1 november en via de nieuwsbrief. (N.B. op 1 november is er geen Mis om 10:00 in de Lambertuskerk.)

Het spijt ons zeer dat we vanwege de maatregelen ons zo moeten gaan beperken, maar we weten allemaal dat in deze ingewikkelde tijd er geen mogelijkheid is om tóch met meer dan 30 aanwezigen te vieren. Wij rekenen op uw begrip.

--------------------------------------------------


Onze bisschop, mgr. de Korte, schreef ook een bemoedigend woord voor de dagen van Allerheiligen en Allerzielen. U vindt de link HIER.Artikel Eindhovens Dagblad over begraafplaatsen - rectificatie

In het Eindhovens Dagblad stond dit weekend een interessant artikel over de toekomst van de begraafplaatsen in Brabant. Steeds meer mensen kiezen voor een crematie of verlengen de grafrechten niet. Dat merken we ook in onze eigen parochie, steeds meer lege plekken. 

Toch staat er een storende fout in het artikel, betreffend de begraafplaats bij de voormalige Leonarduskerk. De kerk is nu medisch centrum, maar de begraafplaats is namelijk NIET gesloten. Er wordt nog steeds begraven en dat zal ook in de toekomst zo blijven. 

Het verhaal dat er gebouwd is op de grond van de begraafplaats, is ook niet waar. 

dinsdag 20 oktober 2020

Eerste Communie 2021

Hoe gaat het volgend jaar met de communie? Communiemissen plannen is nu extra lastig met de huidige coronamaatregelen. Geen mens weet hoe lang dit gaat duren. Toch willen we wel mensen de gelegenheid geven zich te melden voor een communiemis in het voorjaar van 2021. 

Ouderavonden zijn nu niet mogelijk, en persoonlijke gesprekken of bijeenkomsten zijn ook lastig. Wij hopen in het nieuwe jaar meer mogelijkheden te hebben.

Als u zich meldt bij het parochiekantoor of per mail bij de communiewerkgroep, worden uw gegevens genoteerd, en wordt er contact opgenomen als we gaan beginnen. Wij rekenen op uw begrip! 

donderdag 15 oktober 2020

Nieuwsbrief van dit weekend en uitleg over hoe we het gaan doen

Vandaag verschijnt de nieuwsbrief voor de komende twee weken. Die periode valt samen met de tijd die de Nederlandse regering ons heeft gegeven om het virus af te remmen en voordat er beslist wordt over eventuele nieuwe maatregelen. 


U heeft kunt lezen in de media, dat de regering mogelijk een verdere lockdown zal opleggen aan Nederland, als de aantallen besmettingen niet drastisch verminderen. In dat geval zullen wij vrijwel zeker onze kerken moeten sluiten. Ook al hebben wij volgens art.6 van de Grondwet het recht om samen te komen, het verzet tegen dat voorrecht in de samenleving is enorm, en het zou zeer onverstandig zijn om dan de grenzen van wat mogelijk is, op te zoeken. De bisschoppen willen in ieder geval dat wij ons als katholieken verantwoordelijk gedragen en gehoorzaam zijn aan wat van ons gevraagd wordt.

Bisschop de Korte schrijft ons:

“Nu de tweede coronagolf steeds hoger wordt, wordt de overheid ook strenger. Wij moeten ons sociaal leven verder beperken. Vanaf afgelopen zondag kunnen nog maximaal 30 gelovigen de liturgie meevieren. Wij perken het kerkelijke leven in ter bescherming van de volksgezondheid. Ik besef dat de nieuwe realiteit voor veel priesters en andere gelovigen uitermate teleurstellend is en een groot offer vraagt. En dan spreek ik uitdrukkelijk inclusief. De beslissing van afgelopen vrijdag heb ik, samen met de andere bisschoppen, met moeite genomen. Maar in de huidige omstandigheden met snel oplopende besmettingscijfers en ziekenhuisopnamen moeten wij juist als Kerk verstandig opereren en het aantal gelovigen in onze kerkgebouwen substantieel afschalen.”

Daarom gaan wij als parochie mee in het besluit van de bisschoppen van Nederland, om het bijwonen van kerkelijke vieringen opnieuw te beperken tot dertig personen. Dat is voor ons als missionaire parochie weer een flinke stap terug, maar wij vragen van u als gelovigen dat u dit offer, de beperkingen en het verdriet, in geloof en vertrouwen te aanvaarden. Wij worden allen op de proef gesteld door de situatie, maar ondanks alles daagt het ons uit om én ons gezond verstand te gebruiken, én verantwoordelijkheid te nemen, én bovenal te blijven geloven dat God ons door deze beproevingen heen leidt met zijn Liefde, zoals Hij eens Zijn Volk door de woestijn leidde naar het beloofde land.


Dit weekend en komende week

Wij kiezen er als parochie voor, om onze kerken open te houden en zelfs extra vieringen te houden. U kunt dat lezen in de Nieuwsbrief.

Bisschop de Korte schrijft ons:

“De beperking in aantal gelovigen per viering vormt een uitdaging om vaker met kleine groepen te vieren, in plaats van de deuren te sluiten.” 

Daarom kunt op zondag vanaf nu op vijf momenten naar de eucharistieviering.

-- In de Jozefkerk om 8:30, 9:30 en 11:00 (gezinsviering).

-- In de Lambertuskerk om 10:00 en 11:00.

Wij hopen in die vijf vieringen maximaal 30 kerkgangers te verwelkomen. (Die 30 is overigens exclusief priesters, bedienaren, kosters en zangers.) Hoe moet dat? Er kwamen toch altijd meer mensen naar de vieringen de laatste tijd.

Om dit mogelijk te maken, verzoeken wij u om zich aan te passen als dat mogelijk is.

1) Kom alleen als u echt gezond bent.

Als eerste: wij vragen aan mensen met een broze gezondheid om in deze periode NIET naar de kerk te komen. Ook als u geen klachten hebt, blijft het motto van de regering: “blijf zoveel mogelijk thuis. Vermijd drukte. Vermijd grotere groepen.”

Kerkdiensten zijn nu echt bestemd voor mensen die niet besmettelijk zijn. Ouderen die van allerlei kwalen hebben, of weinig meer kunnen lopen of bewegen, zijn dat bijna altijd wel omdat de weerstand dan afneemt. Woont u in een zorgcentrum of complex voor ouderen, (zoals bijvoorbeeld de Ameideflat) bedenk dan dat een besmetting meenemen van de kerk naar het woonzorgcentrum of omgekeerd, grote gevolgen kan hebben. Wees verantwoordelijk, denk in de eerste plaats aan anderen, en draag uw verlangen naar de eucharistie en de communie op aan de Heer als offer omwille van de medemens.

Bisschop de Korte schrijft ons:

“Juist als mensen van de Kerk zijn wij geroepen om ons eigen kleine belang te relativeren en bedacht te zijn op het bonum commune, het algemeen welzijn. Het is voor een christen geen teken van zwakte maar juist van sterkte om tijdelijk af te zien van bepaalde rechten als wij daarmee een hoger doel, het beschermen van de gezondheid van medemensen, met name oudere en kwetsbare mensen, kunnen dienen”.

2) Wees flexibel wanneer u naar de eucharistie wilt.

Als u besluit wel te willen komen, vragen we van u goed te kijken of u in de gelegenheid bent om in één van de toegevoegde vieringen te komen. Spreiden van aantallen gelovigen is nu hard nodig, we kunnen met maximaal 30 aanwezigen niet allemaal tegelijk vasthouden aan de voorkeur voor een viering met bepaalde zang of op een bepaalde tijd. Wij willen als parochie de mogelijkheid bieden om nog in behoorlijke aantallen naar de eucharistie te komen. Laten we daar dankbaar voor zijn. Maar de parochie kan dit alleen op een prettige manier realiseren als we samen proberen het kerkbezoek te spreiden. Als ons dat niet zou lukken, kunnen we alleen nog besluiten om de vieringen ‘besloten’ te maken.

Neem ook zeker geen extra familieleden of vrienden mee, of gelovigen uit andere parochies als daar nu geen vieringen zijn. Extra kerkgangers, kunnen we nu helaas niet verwelkomen met slechts dertig plaatsen.

3) Laat ons weten als u wilt komen.

Aanmelden of registeren? Dat is iets wat toch wel moet. We gaan in deze fase geen strikte toegangscontrole houden. Als we redelijk in de buurt van de 30 kerkgangers kunnen blijven, gaan we geen mensen de toegang weigeren of deuren sluiten. Maar het gemakkelijkste is, als we kunnen inschatten hoeveel gelovigen er willen komen. Daarom liggen er achterin de kerken lijsten waarop u kunt registeren dat u er bent met naam en contactgegevens. (Wij gaan zorgvuldig om met die gegevens.) Ook hopen we dat u daar wilt aangeven naar welke viering u bij voorkeur wilt komen. U kruist dat aan op de lijsten. Wij hopen dat we daarmee al een goede spreiding kunnen realiseren. Als dat niet zo zou zijn, gaan we contact opnemen om te kijken of er mensen bereid zijn naar een andere viering te komen.

Voor degenen die kunnen mailen, is het mailadres reserveren.kerk@gmail.com weer in werking. U kunt daar een voorkeur aangeven voor één van de vieringen met uw naam en contactgegevens. Wij bekijken dan in de parochie wat mogelijk is.

  • Jozefkerk om 8:30, 9:30 en 11:00 (gezinsviering, niet bestemd voor ouderen).
  •  Lambertuskerk om 10:00 en 11:00.

Vrijwilligers of medewerkers aan de viering hoeven zich niet te melden.

Als u zich inschrijft voor een viering, willen we u wel vragen zich daar aan te houden. Op het laatste moment alsnog naar een andere viering gaan, ontregelt het zorgvuldig plannen van aantallen. Wees verantwoordelijk naar elkaar en houd u a.u.b. aan uw aanmelding.

Wij hopen zo zonder te veel beperkingen de komende weken eucharistie te vieren samen! Wij doen onze uiterste best, pastoraal team en vrijwilligers, en hopen dat u onze inspanningen waardeert en zich wilt voegen in de mogelijkheden die de parochie u biedt.

Blijf op de hoogte

Als er wijzigingen zijn, komen we bij u terug met een nieuw bericht. Volgt u ook vooral onze parochie op Facebook en de deze website heiligelambertus.nl.

Goed weekend, blijf gezond en moge God u allen zegenen!

 

Pastoor Seidel

Verplichting gebruik mondkapje

De Nederlandse bisschoppen vragen van de kerkgangers, verwijzend naar de richtlijnen van de regering, in de kerk en andere openbare ruimtes, een mondkapje te dragen. Wij verzoeken u zich daar aan te houden. 

Dat wil zeggen: mondkapje dragen bij in- en uitgaan, of anderszins lopen in de kerk. Niet dragen als u in de bank zit en niet als u ter communie gaat.

U neemt zelf een eigen mondkapje mee, de parochie verstrekt geen wegwerp-mondmaskers.
Is uw eigen kerk dicht? Kunt u dan in de Lambertusparochie naar de eucharistie?

Helaas, het antwoord is nee. Wij weten dat er in verschillende parochies helemaal geen weekendvieringen zijn. Pastoors zijn vrij om te kiezen hoe ze de coronaregels van de bisschoppen invullen, en sommigen willen geen nee verkopen als er maar dertig mensen mogen komen. Dus dan is de kerk helemaal dicht, voor iedereen.

Het is met zo’n keuze als met een wegafsluiting. Gooi je de ene hoofdweg dicht, gaat het verkeer zijn weg zoeken. En dan wordt het dus loeidruk op andere hoofdwegen, of zelfs in de buitenwijken.

Wij begrijpen het verlangen van mensen naar de eucharistie. Maar wij hopen dat u ook begrijpt dat de Lambertusparochie in deze periode niet in staat is, óók nog parochianen van elders onderdak te verlenen. Wij moeten alle zeilen bijzetten om in vijf weekendvieringen de vaste kerkgangers een plaats te geven. Met maximaal dertig aanwezigen is dat een enorme opgave. Wij zouden graag gastvrij willen zijn, maar kúnnen nu echt geen extra mensen binnen laten. Vol is vol. Géén introducees, geen familieleden extra, geen parochianen van elders. Sorry.

Wij roepen iedereen die dit leest op, om met begrip en verantwoordelijkheid te handelen. Spreek uw eigen herders aan op hun keuzes, maar breng niet de buurtparochie in de problemen. Wij kunnen, als u toch komt, aan uw neus niet zien dat u van elders komt. Wij kunnen hooguit zien dat u gewoonlijk niet in onze kerk komt. Wij kunnen en willen niemand de toegang weigeren.

Maar het is met de aantallen kerkgangers als met de besmettingen. Wij doen (net als de premier) een beroep op uw eigen verantwoordelijkheid en gezond verstand. Als we de aantallen kerkgangers op een aangename manier naar de vereiste dertig kunnen terugbrengen, is dat wel zo prettig. Als we onze verantwoordelijkheid niet nemen, gaat het net zo als in onze samenleving: dan moeten we beperkingen opleggen. Dat is nooit leuk. Maar net als met het virus, is niet de overheid de schuld van strenge maatregelen, maar het gedrag van mensen.

woensdag 14 oktober 2020

Update Caritas 0492

Caritas0492 moet noodgedwongen de maaltijden in onze ruimtes stopzetten vanwege de overheidsmaatregelen. 

We serveren op onze locaties wel eenvoudige maaltijden om af te halen. Wij willen onze gasten kunnen ondersteunen, juist nu het zo moeilijk is. 

Maandag-, woensdag-, en vrijdagavonden bent u welkom om 18:00. We serveren geen volledige warme maaltijden, dat mag helaas niet. Wel zullen onze vrijwilligers verse soep in verpakking, gesealde verse broodjes, en waar mogelijk fruit, groente of iets extra's uitdelen. We dragen zorg voor uiterste hygiëne, iedereen moet de 1.5 m. afstand bewaren en men mag het voedsel meenemen maar niet ter plaatse nuttigen. Bovendien moeten de gasten met groepen van maximaal 4 personen op 1,5 afstand staan, geen grotere samenscholingen..

dinsdag 13 oktober 2020

UPDATE 13 oktober 20:35, naar aanleiding van de persconferentie

Dertig kerkgangers per viering

De bisschoppen van Nederland conformeren zich aan de nieuwste en strikte regel van de regering, om het bijwonen van kerkelijke vieringen te beperken tot dertig personen, exclusief 'personeel'. Morgen overleggen de bisschoppen nog met minister Grapperhaus of er maatwerk mogelijk is voor grote kerken, maar het is na de persconferentie van de regering niet te verwachten dat daar voor de kerken nog veel uitzonderingen uit zullen voortvloeien. 

Ook wij als parochie moeten daar verstandig in zijn en niet de grenzen opzoeken van wat een grondwettelijke uitzondering zou moeten zijn. Dus het wordt de komende tijd: maximaal dertig kerkgangers bij vieringen.

Mondkapjes

Tevens wordt dringend aanbevolen ook in de kerk het mondkapjes-advies van de regering te volgen, welke later zal worden omgezet in een verplichting. Dat betekent, ondanks een zeker verwarring: mondkapjes op bij het in- en uitgaan, maar niet als u op uw plaats bent aangekomen en niet bij het ter communie gaan.

Verdere informatie volgt

Uiterlijk donderdag a.s. communiceren wij via deze website of een mailing hoe we concreet het verminderen van het aantal aanwezigen per viering gestalte gaan geven.

zaterdag 10 oktober 2020

Kerkdiensten terug naar maximaal 30 aanwezigen

UPDATE 10 oktober 13:30

De bisschoppen van Nederland hebben zich beraden op het advies van de regering, om het bijwonen van kerkelijke vieringen opnieuw te beperken tot dertig personen. Zij kiezen er voor om het advies van de regering over te nemen, en vragen van de parochies om het aantal aanwezigen spoedig terug te brengen tot het gewenste aantal.

Lees de verklaring van ons bisdom HIER

Dit weekend en komende week

Aangezien de verklaring van de bisschoppen pas vanmorgen vroeg in de mail zat, kunnen we dit weekend geen aanpassingen meer doen. Zondag 11 oktober zijn dus alle vieringen zoals we gewend zijn.
Bovendien heeft de regering aangekondigd, deze week ook weer nieuwe landelijke maatregelen af te kondigen. Maar ook de bisschoppen kondigen aan, dat ze de komende week verder overleg hebben met de minister over wat ze 'maatwerk' noemen. Wat vandaag dus het protocol is, kan over vijf dagen al weer anders zijn. Het is voor ons als parochie ondoenlijk om u steeds op alle veranderende punten, adequaat bij te praten. Wij doen dat zo goed mogelijk, maar rekenen op uw begrip dat er wat verwarring kan blijven bestaan.

Pastoraal team en parochiebestuur gaan na het weekend in overleg hoe we deze maatregelen goed kunnen implementeren, zonder dat we voor u en de vrijwilligers een onwerkbare situatie scheppen. Wij kunnen daar nu nog geen concrete mededelingen over doen, we weten het gewoon echt nog niet.

Hoe moet je met dertig mensen samenkomen?

Het is minder eenvoudig dan het lijkt. Dertig aanwezigen per viering is erg weinig, vergeleken bij de 70-90 aanwezigen die er gewoonlijk zijn. Wie moet er beoordelen wie er binnen mag en wie wil er tegen de anderen te zeggen dat ze niet welkom zijn of weer naar huis moeten gaan? Moeten we weer gaan reserveren voor vieringen en wat doe je met mensen die om welke reden dan ook niet hebben gereserveerd en toch voor de deur staan? Daar zijn wij nog niet uit. 
Het is gemakkelijker om vanuit nul (de tijd van maart-juni) weer op te schalen naar dertig, dan van grotere aantallen (nu) terug te moeten.

Wij willen een welkome missionaire gemeenschap zijn, en dan kun je niet de ene week de mensen welkom heten aan de kerkdeur en die de volgende week voor hun neus dichtgooien. Althans, zo werkt dat niet als kerk. 

Ons gedrag

Wij zijn er van overtuigd dat we iets fundamenteels moeten doen om het Covid19-virus te helpen bedwingen. De situatie is veel zorgelijker dan we op straat zien. Daarin heeft de regering helaas gelijk.
Dat het in ons land niet voldoende lukt met de bestaande maatregelen, is een gevolg van het (onaangepaste) gedrag van mensen. Dat zegt de premier, maar dat kunnen we zelf ook constateren. We blijven te weinig afstand houden en hebben te veel 'contactmomenten'. 
Bij het gedrag hoort ook, dat sommige mensen en de media, op alle momenten met de vinger wijzen naar anderen, soms heel kinderachtig, om zelf een uitvlucht te verzinnen ook op de oude voet door te gaan. 'Als een ander iets mag, dan ik ook', of: 'als wij iets niet mogen, moeten zij dat ook niet mogen'. Daarom hebben de kerken (die het op zich prima deden met hun protocollen) nu deze situatie. 
Maar om dezelfde reden draagt ook slechts een kleine minderheid mondkapjes na het dringende advies, want: 'dat doen anderen ook niet', of 'ik denk dat het geen zin heeft'. We leggen adviezen naast ons neer, gaan toch nog liefst onze eigen gang als we zélf denken dat het wel kan. Laten we eerlijk zijn. We passen ons maar mondjesmaat aan. We vinden dat we al genoeg hebben ingeleverd, zijn maatregelen zat. Juist nu ze weer zo nodig zijn...

Het is dus niet alleen de media-hetze naar aanleiding van 'Staphorst'. Wij willen zelf te graag alles zoveel mogelijk bij het oude laten. Ook in de kerk.

Als wij van kerkgangers moeten vragen om thuis te blijven, omdat we maar met dertig mensen mogen samenkomen, wie van u zegt dan: 'dan blijf ik wel thuis zolang dit duurt?' Wie offert zichzelf op? Is niet de natuurlijke reactie van gelovige mensen die verlangen naar de eucharistie 'hopelijk hoor ik bij die dertig?' Begrijpelijk, want katholieken willen naar de kerk en willen ter communie... maar kán dat nu wel? Is dat wel verstandig? Kunnen wij als parochie dat verlangen nu voor iedereen realiseren? Wij willen heel graag, maar kán het ook?

Wij vragen dus via dit bericht, dat u allen de komende dagen goed nadenkt wat wijsheid is, voor uzelf, voor de parochie. Ook wij denken na, met de verantwoordelijken ter plaatse en binnen het dekenaat. Wij hopen dat we er samen uitkomen, en dat we allen bereid zijn ons aan te passen aan de situatie. Want dat zal in alles het sleutelwoord zijn: gedrag aanpassen. 
Wij zullen ons best doen om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om op zondag de Eucharistie te vieren, desnoods met extra vieringen, maar wij vragen op voorhand van u allen de bereidheid om in het belang van anderen, niet op uw strepen te staan wat betreft mistijden, locaties, of andere dingen die we wellicht moeten aanpassen. Denk alstublieft niet in de eerste plaats aan uzelf, want als we dat allemaal zouden doen, kunnen wij als parochie geen kant meer op. 

Samen krijgen we corona wellicht onder controle, samen kunnen we als parochie in coronatijd Kerk zijn. Dat vraagt wat van ons allemaal...

Blijf op de hoogte

Als wij u kunnen vertellen hoe we een en ander gaan doen, komen we bij u terug met een nieuw bericht.

Goed weekend, blijf gezond en moge God u allen zegenen!

Pastoor Seidel


vrijdag 2 oktober 2020

Nieuwsbrief 3 oktober


In de tijd waarin de corona-maatregelen elkaar snel lijken op te volgen, een vervroegde nieuwsbrief, waarmee we u duidelijkheid willen verschaffen over hoe we in de kerken van onze parochie daar mee omgaan, ook wat betreft mondkapjes.
maandag 28 september 2020

Nieuwsupdate naar aanleiding van de nieuwe Coronamaatregelen

Premier Rutte heeft vanavond aangekondigd, dat met ingang van dinsdag 29 september, diverse maatregelen worden genomen, ter voorkoming van verder verspreiding van het Covid19-virus. Het belangrijkste punt voor ons als parochie, is de aangekondigde beperking van de groepsgrootte voor ruimte binnen (max 30) - en activiteiten buiten (max 40).

Uitzonderingen op het nieuwe maximum zijn echter:
- Het aantal personen bij een uitvaart
- Personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden. (bron: Rijksoverheid)

Dat betekent dat wij voorlopig geen verdere beperkingen zullen hebben ten aanzien van onze liturgische vieringen. Ook uitvaartdiensten kunnen gewoon plaatsvinden. Voorlopig, want als de komende 3 weken niet voldoende resultaat wordt geboekt in de bestrijding van de besmettingsgraad, kan de regering aanvullende maatregelen treffen. Alles is dus voorlopig tot Covid19 echt op zijn retour is.

Andere activiteiten in de parochie, zoals niet-liturgische bijeenkomsten, zullen wel beperkt zijn tot max. 30 personen.

Uiteraard gaan wij als parochie nog duidelijker op elkaar letten. Wij worden wel extra voorzichtig in de omgang met elkaar. Wat van huis uit kan, moeten we ook zo doen. Vergaderingen worden tot het absolute minimum beperkt. Bezoek op het parochiekantoor wordt ontraden als dat ook via telefoon of mail kan.

Wij hopen dat ook de bisschoppen verstandig zullen zijn en de ruimte die de overheid biedt aan de kerken, weten te waarderen.

Blijf gezond, blijf verbonden met God en elkaar,

Pastoor Seidelwoensdag 23 september 2020

Nieuwsbrief komend weekend 27 september


Beste parochianen en belangstellenden,

Bijgaand de nieuwsbrief voor de komende twee weken, dat wil zeggen, vanaf komend weekend.
U volgt waarschijnlijk allemaal de actualiteit.

Dan kunt u zien dat wat betreft de coronacrisis in Nederland het ene nieuws nog niet bekend is, of het volgende komt er al weer aan.
We zitten in een akelige en onzekere situatie en we ervaren denk ik allemaal een stuk zorg. Hoe gaat dit verder?

Wij als parochie houden de vinger zeer aan de pols.
Voorlopig gaat alles zo door zoals we het nu hebben gepland.
Maar dat kan zomaar veranderen als de situatie in Nederland of in Helmond zou verslechteren.

Bij grotere veranderingen voor de parochie, brengen wij u direct op de hoogte via deze website, alle informatie wordt steeds bijgewerkt als dat nodig is.

Blijf gezond en alert, en moge de Heer u zegenen en behoeden!

Met vriendelijke groet,

Pastoor Seidelzondag 20 september 2020

TV Mis deze zondag in de Jozefkerk

Deze zondag 20 september was er de een na laatste rechtstreekse TV Mis vanuit de Jozefkerk op NPO2. Terugkijken kan hier: https://www.npostart.nl/eucharistie.../20-09-2020/KN_1716025


vrijdag 11 september 2020

vrijdag 14 augustus 2020

De vakantietijd is bijna voorbij. De nieuwsbrief van de komende weken vindt u hier:Wij hopen dat alles wat wij in gedachten hebben, ook het Missionair Familiepastoraat zoals in de Nieuwsbrief beschreven, door kan gaan. Dat zal mede afhangen van de ontwikkelingen rond het Covid19 virus. Als de besmettingen elke week verdubbelen en ook in Helmond het aantal besmette personen toeneemt, moeten we nog voorzichtiger zijn met samenkomen en de onderlinge afstand bewaren. Laten we niet verslappen, maar juist nu alert blijven, voor onszelf en elkaar!

vrijdag 24 juli 2020

Nieuwsbrief komend weekend

De nieuwsbrief voor de periode van komend weekend tot en met 15 augustus. Met daarin ook een aantal belangrijke updates met betrekking tot de aanvangstijden van vieringen.

Alle veranderingen zijn onder het voorbehoud dat er geen lokale uitbraak van het Covid19-virus komt. De situatie lijkt momenteel zorgelijk. Als wij als parochie noodzakelijke aanpassingen zouden moeten doen, komt er zo snel mogelijk een aanvullende nieuwsbrief.

 Nieuwsbrief


LET OP: vanaf komende zondag vervalt de viering van 12:00 in de Jozefkerk, tot en met zondag 16 augustus.

maandag 20 juli 2020

Eucharistievieringen door de week

Met ingang van komende vrijdag 24 juli, is er op vrijdagavond weer een avondmis om 19:00 uur. Voorafgaand aan de Mis rozenkransgebed en aanbidding om 18:30 uur.

Met ingang van maandag 3 augustus zijn de vieringen van maandag tot en met donderdag weer op de vertrouwde tijd van 9:00 uur. Vrijdagavond blijft 19:00.

Op zaterdagavond is er voorlopig geen mis, wij wachten op de ontwikkelingen rond het pastoraat voor anderstaligen in Helmond.

vrijdag 3 juli 2020

5 juli TV - Mis vanuit de Jozefkerk


Deze zondag 5 juli: Rechtstreekse uitzending van de Eucharistie vanuit de Jozefkerk om 10:00 op NPO2. U kunt die hier terugkijken.


Na dit weekend

Vanaf het weekend van 12 juli zijn er drie Eucharistievieringen elk weekend. Vooralsnog: Jozefkerk 10:00 en 12:00, Lambertus 11:00.

Voor al deze vieringen hoeft u niet meer te reserveren, iedereen is welkom, graag zelfs! 

Verruimingen protocollen Nederlandse Bisschoppen

Komende week zullen de bisschoppen de protocollen aanpassen aan de realiteit van ons land na 1 juli. Gelukkig betekent dit, dat we ook als parochie meer mogelijkheden zullen krijgen. We houden u, ondanks de naderende zomervakantie, op de hoogte!Tekst van de bisschoppen: 
In de week van 6 juli publiceert de bisschoppenconferentie een verruiming van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. Deze verruiming betreft met name de mogelijkheden rondom het vieren van de sacramenten zoals de doop, de eerste heilige communie, het vormsel en de priester- en diakenwijding. Daarnaast wordt het zingen door koren onder voorwaarden weer mogelijk.
De sacramenten hebben een grote en onvervangbare plek in het kerkelijk leven, aldus de bisschoppen. Zij zien in de versoepeling van de maatregelen door de overheid ruimte om – onder voorwaarden – meer mogelijkheden te geven tot bijvoorbeeld dopen en vormen, zeker nu er hierbij ook weer meer dan dertig mensen aanwezig mogen zijn.
ZingenOp dit moment wordt een wijziging van het protocol op genoemde punten voorbereid. Ook komt er een overzichtsdocument met alle wijzigingen. Daarin worden ook de voorwaarden meegenomen voor zanggroepen en koren om te kunnen oefenen en te zingen bij vieringen. Samenzang is voorlopig nog niet mogelijk. Hoewel er volgens de richtlijnen van het RIVM enige ruimte voor is in met name grote kerkgebouwen, zijn de voorwaarden daarvoor zo strikt (bijvoorbeeld op het gebied van ventilatie), dat het risico te groot blijft om dit op verantwoordelijke wijze te kunnen doen.
ReserverenVoor het reserveren en de gezondheidscheck die de overheid verplicht heeft gesteld vanaf honderd aanwezigen, geldt dat ook voor de publieke eredienst in de kerk. Echter, daar waar sowieso veel minder mensen naar een viering komen dan het maximale aantal personen dat volgens de anderhalve meter regel in de kerk past, kan vanaf 1 juli geteld worden bij de deur om te zorgen dat het maximale aantal niet wordt overschreden. Schriftelijk reserveren is dan niet langer nodig.
Houd voor publicatie van het aangepaste protocol www.rkkerk.nl in de gaten.

donderdag 25 juni 2020

Nieuwsbrief 28 juni

Ook deze week is er een nieuwsbrief, met daarin de versoepelingen voor de kerkdiensten per 1 juli. Premier Rutte heeft ze ook aangekondigd afgelopen woensdag, en wij hebben als kerken dus ook meer mogelijkheden. Belangrijk nieuws over uw eigen verantwoordelijkheid als u naar de kerk komt. Iedereen is welkom, mits gezond.

Wij hopen dat u zo veel mogelijk weer naar de kerk komt in de maand juli en daarna. Ook de gelovigen uit de wijken van de Paulus- en Edith Steinkerk, willen we uitdrukkelijk uitnodigen om weer naar de kerk te komen. Na 1 juli is er ruim plaats, in de Jozef- en Lambertuskerk, met drie vieringen.

Van harte welkom, er hoeft niet meer gereserveerd te worden. Het mailadres zoals in de nieuwsbrief vermeld, is buiten werking gesteld.

Deze nieuwsbrief loopt tot maximaal 23 juli. Dan is de zomervakantie van de scholen al begonnen. Wij blijven in de zomervakantie actief, zeker ook omdat wij (zoals in deze nieuwsbrief vermeld) met grote plannen bezig zijn voor Missionair Gezins- en Familiepastoraat. U hoort daar meer over in komende nieuwsbrieven.

LEZINGEN EN OVERWEGING ZONDAG 28 JUNI


Laatste overweging deze zondag...

Gedurende de coronatijd hebben we u via deze webpagina en Facebook elke week voorzien van de bijbellezingen en een overweging. Wij hopen dat u daar wat aan gehad heeft, juist in de tijd dat we niet naar de kerk konden gaan. Maar vanaf 1 juli is de tijd om thuis te blijven eigenlijk voorbij. Tenzij u vanwege een zwakke gezondheid niet zoudt kunnen gaan, is het moment wellicht gekomen om uw oude ritme weer op te pakken en naar de Eucharistieviering te gaan. 

Wij hebben, zoals u kunt lezen, vanaf 12 juli drie vieringen elke zondag, om 10, 11 en 12 uur in twee kerken. Welkom terug! Beter in levende lijve samen vieren en de preek beluisteren, dan alleen thuis achter uw scherm.

Op zondag 5 juli is er op NPO2 de viering vanuit de Jozefkerk. Als u die volgt, zult u daar live de lezingen en homilie volgen.

--------------------------------------------------

Eerste Lezing         2 Kon., 4, 8-11. 14-16a
Op zekere dag kwam de profeet Elisa langs Sunem. Daar woonde een welgestelde vrouw, die hem met aandrang uitnodigde, bij haar te komen eten. En iedere keer dat de profeet in het vervolg daar in de buurt kwam, ging hij daar eten. Daarom zei de vrouw tot haar echtgenoot: "Luister eens, ik heb gemerkt dat hij die altijd bij ons aan huis komt, een heilige man Gods is. Laten we op ons huis een kleine kamer voor hem metselen en er een bed, een tafel, een stoel en een lamp in zetten; als hij dan bij ons aankomt, kan hij daar zijn intrek nemen." Toen Elisa er dus op zekere dag weer aankwam, kon hij de bovenkamer betrekken en er zich te rusten leggen. Daarna vroeg Elisa aan Gechazi, zijn knecht: "Kunnen we dan werkelijk niets voor haar doen?" Gechazi antwoordde: "Zij heeft helaas geen zoon en haar man is oud." Toen zei Elisa: "Roep haar."De knecht riep haar en zij bleef in de deuropening staan. En Elisa zei: "Volgend jaar om deze tijd zult u een zoon aan uw hart drukken."

Tussenzang Ps 89 (88), 2-3, 16-17, 18-19

Refrein: Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen.
  • Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen, uw trouw verkondigen aan elk geslacht. Gij hebt gezegd: mijn gunst blijft eeuwig duren, de hemel is de grond­slag van mijn trouw.
  • Gelukkig is het volk dat weet wat blijdschap is, omdat het leeft, Heer, in het licht van uw gelaat. Van dag tot dag vertrouwt het op uw Naam, vindt het zijn kracht in uw gerechtigheid,
  • Want Gij zijt onze roem en onze sterkte, uw gunst maakt ons tot een groot en machtig volk. Want van de Heer ontvingen wij ons schild, de Heilige van Israël gaf ons een koning. 

Tweede Lezing       Rom.,6, 3-4 8-11

Broeders en zusters, Gij weet dat de doop, waardoor wij een zijn geworden met Christus Jezus, ons heeft doen delen in zijn dood? Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, opdat ook wij een nieuw leven zouden leiden zoals Christus, die door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt.Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven; want wij weten dat Christus, eenmaal van de doden verrezen, niet meer sterft: de dood heeft geen macht meer over Hem. Door de dood die Hij gestorven is, heeft Hij eens voor al afgerekend met de zonde; het leven dat Hij leeft, heeft alleen met God van doen. Zo moet ook gij uzelf beschouwen: als dood voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus.

Alleluia        Cf. Ef. 1 17-18
Alleluia. Moge de Vader van onze Heer Jezus Christus ons innerlijk oog verlichten, om te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept. Alleluia.

Evangelie     Mt., 10, 37-42

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus
In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: "Wie vader of moeder meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig; wie zoon of dochter meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, en wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden. Wie u opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden heeft. Wie een profeet opneemt, omdat het een profeet is, zal ook het loon van een profeet ontvangen; en wie een deugdzaam mens opneemt, omdat het een deugdzaam mens is, zal ook het loon van een deugdzame ontvan­gen. En wie een van deze kleinen al was het maar een beker koud water geeft, omdat hij mijn leerling is, voorwaar, Ik zeg u: Zijn loon zal hem zeker niet ontgaan."

-----------------------------------------------------------

Overweging door pastoor Seidel

Het evangelie dat we zojuist hoorden geeft ons twee gedachten: mensen loslaten omwille van Christus en mensen beminnen omwille van Christus. Het lijkt een tegenspraak in zo’n kort stukje tekst.
In de eerste plaats: mensen loslaten, ja, zelfs je leven loslaten. De vraag die er onder ligt is: Wat is Christus ons waard? Vader en moeder, zoon of dochter mogen niet meer voor je betekenen dan Christus. Uiteindelijk moet je alles loslaten als je Christus wilt volgen. Dat is jouw persoonlijk kruis, en ieder moet dat dragen. Bij heel veel mensen roepen deze teksten spontaan weerzin op. Hoe kan Jezus dit vragen? Hoe kan je dit rijmen met het gebod van de liefde? Hoe kan je dit plaatsen naast het 4e gebod van de 10 geboden? Mag je jouw dierbaren zò uitspelen tegenover je toewijding aan Christus, sluiten ze elkaar zò uit?

In de tweede plaats toont het evangelie ons de naastenliefde heel concreet: Wie goed en gastvrij is voor de naaste, wie zelfs maar een beker water geeft aan een leerling van Jezus zal daarvoor rijk beloond worden. Het sluit aan bij de 1e lezing waarin de rijke vrouw uit Sunem wordt beloond voor haar gastvrijheid aan Elisa.
Het eerste en het tweede lijken elkaar tegen te spreken. Eerst mensen loslaten omwille van Christus, en daarna mensen in je armen sluiten omwille van Christus. Het is echter geen tegenspraak.

Het is waar dat Christus het belangrijkste moet zijn. Zoals de wapenspreuk van de heilige paus Johannes Paulus II destijds luidde: totus tuus, geheel de uwe. Alles moet in het teken staan van de ontmoeting met de Heer. Niemand op deze aarde kan ons namelijk geven wat Hij ons heeft gegeven: eeuwig leven. Onze ouders geven ons het aardse leven als zij in hun liefde meewerken met Gods scheppingsplan. Onze broeders en zusters geven ons de aardse liefde. Dat is prachtig en heerlijk, als het een afspiegeling is van de hemelse liefde, het hemelse leven, dat veel intenser is, en veel langer duurt. Dat eeuwige, daarop moeten wij alles inzetten, en als dat een kruis vraagt, dan moeten we dat dragen, omdat er zoveel heerlijkers op volgt. Dat perspectief is overigens ook de motivatie om het uit te houden, ook als het kruis zwaar is.

Die volledige toewijding aan Jezus Christus is dus de eerste opdracht. Maar wie Hem bemint, zal ook de naaste beminnen zoals Hij ons heeft bemind. Wie Hem in de armen sluit, zal daarom juist ook vader en moeder, broers en zussen, ja alle mensen willen beminnen. Maar op een nieuwe manier: omwille van Jezus. En zo sluit het een en het ander wel degelijk op elkaar aan! Wij worden uitgenodigd om helemaal van Jezus én helemaal van de mensen te houden, en dat zal ook gebeuren als wij zijn gelaat herkennen in dat van onze medemensen.

Het is niet de eerste keer en niet de laatste keer dat wij het hier zeggen: de liefde tot Christus schept gemeenschap. Dat is de consequentie als we het een en het ander in dit evangelie rijmen. Wie Christus wil volgen, neemt een kruis op. Wie Christus wil navolgen, laat iets achter: zijn louter menselijke kijk op mensen. Maar hij krijgt er een gemeenschap van ontelbaar velen voor terug. In die gemeenschap zal hij als het goed is zijn familie een plaats geven, met een diepere liefde dan alleen de menselijke dankbaarheid. In die gemeenschap treft hij echter ook een grote familie van heiligen en zondaars aan, die allemaal iets weerspiegelen van de grote liefde, Jezus Christus. In die geest: volg Hem na. Neem de medemens op een nieuwe manier ter harte, herken Hem in ons midden, en vorm in liefde gemeenschap met alle mensen die onze broers en zussen worden.

woensdag 17 juni 2020

LEZINGEN EN OVERWEGING 12e ZONDAG DOOR HET JAAR (A)


Eerste Lezing         Jer, 20, 10-13
Jeremia sprak "lk hoor velen fluisteren: Daar heb je 'Ontzetting-overal'. Breng hem aan. Ja, we brengen hem aan. Al mijn vrienden willen niets liever dan mij ten val brengen. Ze zeggen: "Misschien laat hij zich misleiden; dan overmeesteren we hem en kunnen we ons op hem wreken." De Heer is bij mij als een machtig strijder. Mijn achtervolgers vallen neer, ze zullen niet overwinnen. Ze worden diep beschaamd, nooit bereiken ze iets. Hun schande duurt eeuwig, ze wordt nooit vergeten! "Heer van de hemelse machten, die alles rechtvaardig onder­zoekt, die hart en nieren doorgrondt, laat mij zien hoe Gij U op hen wreekt. lk heb immers mijn zaak in uw handen gelegd. Zingt een lied, een loflied voor de Heer, want Hij heeft het leven van de arme uit de macht van de boosdoeners gered."

Tussenzang Ps. 69 (68), 8-10, 14 en 17, 33-35

Refrein: Heer, verhoor mij omdat Gij barmhartig zijt.
-- Om U heb ik iedere smaad verdragen, al steeg mij het schaamrood naar het gelaat. Een vreemdeling werd ik voor mijn verwanten, mijn eigen broers kennen mij niet meer.
-- De zorg voor uw huis heeft mij uitgeteerd, op mij kwam de hoon neer van hen die U honen. Maar mijn gebed, Heer, richt ik tot U, nu is het de tijd van genade.
-- Verhoor mij omdat Gij barmhartig zijt en trouw in het hulp verlenen. Verhoor mij, Heer, want mild is uw zegen, sta mij met heel uw barmhar­tigheid bij.
-- Ziet toe, geringen, en weest verheugd, schept moed, gij allen die God zoekt. God luistert naar wat een arme Hem vraagt, vergeet zijn gevangenen niet. Laat hemel en aarde Hem prijzen, de zee met al wat daar leeft.

Tweede Lezing       Rom.,5, 12-15

Broeders en zusters, Door een mens is de zonde in de wereld gekomen en met de zonde de dood; en zo is de dood over alle mensen gekomen, aangezien allen gezondigd hebben. Er was immers reeds zonde in de wereld, voor de wet er was. Maar zonde wordt niet aangerekend, waar geen wet is. Toch heeft de dood als koning geheerst in de tijd van Adam tot Mozes, dus ook over hen die zich niet op de wijze van Adam schul­dig hadden gemaakt aan de overtreding van een gebod. Adam nu is het beeld van Hem die komen moest. Maar de genade van God laat zich niet afmeten naar de misstap van Adam. De fout van een mens bracht allen de dood, maar God schonk allen rijke vergoeding door de grote gave van zijn genade: de ene mens Jezus Christus.

Alleluia


Evangelie     Mt., 10, 26-33
In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: "Weest niet bang voor de mensen. Niets is bedekt of het zal onthuld, niets verborgen of het zal bekend worden. Wat Ik u zeg in het duister, spreekt dat uit in het licht, en wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat van de daken. Weest niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden maar niet de ziel; vreest veeleer Hem die en ziel en lichaam in het verderf kan storten in de hel. Verkoopt men niet twee mussen voor een stuiver? En toch zal buiten de wil van uw Vader niet een mus op de grond vallen. Bij u echter is zelfs ieder haar van uw hoofd geteld. Weest dus niet bevreesd; gij zijt toch meer waard dan een zwerm mussen. leder die Mij bij de mensen belijdt, zal ook Ik als de mijne erkennen bij mijn Vader die in de hemel is. Maar ieder die Mij zal verloochenen tegenover de mensen, zal ook Ik verloochenen tegenover mijn Vader die in de hemel is.

HOMILIE  door pastoor Seidel

Velen hebben nog de indrukwekkende Urbi et Orbi plechtigheid met paus Franciscus voor ogen, op een leeg Sint-Pietersplein, middenin het dieptepunt van de Corona-epidemie. Hij becommentarieerde het evangelie van de leerlingen in de boot op het stormachtige meer, en vroeg zich met Jezus af: "waarom zijn jullie zo bang?"

Als iemand helder ziet wat de afschuwelijke bedreigingen van onze tijd zijn, de dichte duisternis van geweld en leugen overal, maar ook de zinloosheid die in het materialisme en de onwaarheid van onze wereld schuilt, dan is het wel onze paus. Er zijn denk ik weinig mensen op deze wereld zo goed geinformeerd over wat er speelt, en wat de mensen denken, dan hij. Temidden van al die absurditeit zegt hij desondanks: Wees niet bang. Waarom heb je zo weinig geloof?

Ook Jezus zegt in het evangelie in feite hetzelfde: Geen haar op uw hoofd zal verloren gaan; God heeft meer zorg voor u dan voor de mussen. Een bemoedigende boodschap voor mensen die bang zijn voor alles wat er op hen afkomt. Inderdaad, veel mensen zijn bang. Angst is naast liefde de belangrijkste drijfveer in een mens, en wie niet opengaat in liefde, sluit zich op in angst. Liefde maakt mensen vrij, angst maakt hen gevangene van zichzelf. Liefde is de beste raadgever, angst de slechtste. Desondanks zijn heel veel mensen bang, nog steeds, ondanks de verzachtingen van de coronamaatregelen. Nog steeds durven gelovigen (soms ook jonge gezinnen) niet eens naar de kerk op zondag. Het getuigt van angst voor de medemens, maar ook de angst die zekerheid zoekt in dit aardse bestaan, temidden van dingen en verzekeringen. Angst om zichzelf aan een toekomst te geven, angst om het verlies van gezondheid, om je kinderen los te laten in een toekomst die aan hun is, angst om je veiligheid los te laten, en uiteindelijk je leven. Angst ook soms om de toekomst van de Kerk, angst om de relaties met God en je medemens. Er is zoveel om in deze crisiswereld bang van te zijn, en desdondanks klinkt de boodschap: wees niet bang.

We zeggen dat omdat het tegenovergestelde van de angst inderdaad de liefde is. De liefde van een Vader in de hemel die geen van zijn kinderen zal laten vallen, omdat Hij meer op hen let dan op de mussen. Een Vader die heel goed ziet waar zijn kinderen de mist in gaan, maar die zelf wel het overzicht heeft. Een Vader die zijn Zoon aan ons heeft gegeven, als voorbeeld maar ook lijfelijk, in zijn sacramenten, bijzonder de eucharistie. Een Vader die ons door Christus de zeven gaven van de Geest schenkt, waaronder bijzonder de fortitudo, de moed, de sterkte mag opvallen, maar die samen met wijsheid en inzicht, verstand, raad, ontzag en liefde zijn volheid bereikt. En het is waar: voor wie gelooft is er in de kracht van Vader Zoon en H. Geest een reden om je geborgen te weten. Mensen die zichzelf daarvoor hebben geopend, hebben daarin de kracht gevonden om boven alle angsten uit te stijgen, en zichzelf te geven. Denken we maar eens aan de bekende heiligen die in de concentratiekampen zijn gestorven en die we dit bevrijdingsjaar herdenken: Maximilaan Kolbe, maar ook dichterbij Titus Brandsma en talloze onbekende, maar zeker zo moedige mensen. Waar hebben zij de kracht vandaan gehaald om ondanks alles te beminnen? Hoe hebben zij hun angsten overwonnen? En nog dichterbij laten heel wat dodelijk zieke mensen, ook tijdens de coronapandemie, soms een lijdensmoed zien, waaruit een groot geloof spreekt, een grote liefde, en niet die dodelijke angst.

Wees niet bang. De paus zegt het, Jezus zegt het, maar ook de praktijk van zovele mensen zegt het. Laten wij daarin moed vinden, en de kracht om in alles te blijven beminnen. Wees niet bang, maar openen we onszelf in geloof en vertrouwen op Christus, in hoop op Gods bescherming, in liefde voor de Vader en allen die wij op onze levenswegen ontmoeten.

zaterdag 13 juni 2020

SACRAMENTSDAG - lezingen en overweging


Eerste Lezing         (Dt.8,2-3.14b-16a)
In die dagen sprak Mozes tot het volk: "Blijf denken aan heel die tocht van veertig jaren, die de Heer uw God U in de woes­tijn heeft laten maken. Hij heeft U toen vernederd en op de proef gesteld om uw gezindheid te leren kennen: Hij wilde zien of ge zijn geboden zoudt onderhouden of niet. Hij heeft U vernederd en U honger laten lijden, maar U ook het manna te eten gegeven, dat gij noch uw vaderen ooit hadden gezien. Hij wilde U daardoor laten beseffen dat gij niet leeft van voedsel alleen, maar van alles wat uit de mond van de Heer komt. Denk aan de Heer, uw God, die U uit Egypte, dat land van slavernij, heeft geleid; de Heer die U door die grote en verschrikkelijke woestijn heeft geleid, vol giftige slangen en schorpioenen, door dat dorstige land zonder water; die uit de keiharde rots water voor U liet ontspringen, die U in de woes­tijn het manna te eten gaf, dat uw vaderen nooit hadden gezien.

Tussenzang psalm 147    Refrein: Loof de Heer, Jeruzalem.

--Loof dus de Heer, Jeruzalem, Sion, verheerlijk uw God! Want Hij heeft uw poorten stevig gegrendeld, uw zonen gezegend binnen uw muur.
-- Hij laat u in vrede uw akkers bebouwen en voedt u met tarwebloem. Hij zendt zijn bevel uit over de aarde en haastig rept zich zijn woord. 
-- Hij is het die Jakob zijn woord heeft gezonden, zijn wet en geboden voor Israël. Nooit was er een volk dat Hij zo heeft behandeld, geen ander maakt Hij zijn wegen bekend. 

Tweede Lezing       1 Kor.10,16-17

Broeders en zusters, geeft niet de beker der zegeningen die wij zegenen, gemeenschap met het Bloed van Christus? Geeft niet het brood dat wij breken, gemeenschap met het Lichaam van Christus? Omdat het brood één is, vormen wij allen één li­chaam, want allen hebben wij deel aan het ene brood.

Alleluia
Halleluja. Ik ben het levend brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie van dit Brood eet, zal leven in eeuwigheid. Halleluja

Evangelie     Joh.6,51-58
In die tijd zei Jezus tot de menigte der Joden: "Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neerge­daald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld." De Joden geraakten daarover met elkaar aan het twisten en zeiden: "Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?" Jezus sprak daarop tot hen: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als gij het vlees van de Men­senzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Zoals Ik door de Vader die leeft, gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die Mij eet, leven door Mij. Dit is het brood, dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de vaderen, die gegeten hebben en niettemin gestorven zijn: wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven."

Overweging door pastoor Seidel, tekst gaat verder onder de afbeelding.

 

HOMILIE

Eucharistie is gemeenschap maar vormt ook gemeenschap. Omdat het brood één is, zijn wij allen één lichaam. Zoals de tweede lezing vandaag zegt, maakt het deelnemen aan de eucharistie van ons mensen méér dan een individu dat omwille van zijn eigen genezing Jezus ontmoet. Natuurlijk, het ontvangen van de H. Communie vergeeft kleine zonden. Het éénworden met Christus gaat niet aan onze ziel voorbij: wij worden erdoor veranderd, als we tot de communie komen, ontvangen wij voor onszelf het voedsel dat ons versterkt.

Maar juist in een tijd waarin zovele mensen zeggen het geloof “op hun eigen manier vorm te geven”, en na een lange periode waarin we alleen thuis geestelijke communies ontvingen, bij een gestreamde Mis voor de TV of de computer, is het goed weer eens extra de nadruk te leggen op het communautair karakter van de eucharistie, anders gezegd: “eucharistie is gemeenschap maar vormt ook gemeenschap”. We ontvangen de communie, maar we worden ook communie, eenheid, gemeenschap. We worden, na de hele coronacrisis, uitgedaagd om weer opnieuw naar buiten te gaan, naar elkaar, weer samen te komen. Blijf nu niet meer thuis op zondag, zeker niet in juli als de kerken echt plek genoeg hebben voor iedereen! Weg van die virtuele vieringen op onszelf, terug naar het vieren in de kerk!

Weer Communio worden. Daarmee wordt in de eerste plaats bedoeld, dat wij door het samen vieren van de eucharistie anders met onze medegelovigen omgaan. Wij weten dat zij, net als wij, Christus in hun hart ontvangen, en daardoor net als wijzelf gewijde tempels van de H. Geest zijn. Dat zij net als wij kinderen zijn van de ene Vader. Daarom voelen wij ons heel diep verbonden met alle mensen die bij ons zitten in de kerk, al zit er nu anderhalve meter tussen. Dat wij dat ook in onze parochie nu niet mogen uitdrukken tijdens de vredewens, is dan heel jammer. We hebben eigenlijk juist nu ook dat teken van gemeenschap in Christus nodig!

Maar in de tweede plaats is eucharistie ook communie met de Kerk waarin dit sacrament wordt gevierd, en waardoor wij het kunnen ontvangen. Dat laatste besef is wel eens sterker geweest. Juist in onze tijd meent iedereen van de Kerk te kunnen denken - en zeggen - wat men vindt. En hoewel het goed is van ons hart geen moordkuil te maken, en kritisch te zijn, denk ik wel eens dat er te weinig liefde is voor diezelfde Kerk. Beseffen wij wel voldoende dat wij alle heil ontvangen van die Kerk, en in de eerste plaats de genade van de eucharistie? Realiseren we ons, dat wij hoe dan ook zelf deel uitmaken van die kerk door onze communie? Zijn wij wel dankbaar genoeg dat de kerk die wereldwijd werkt zo goed is, dat zij hier ter plaatse herderlijke zorg aanbiedt, en niet in de laatste plaats: Christus zelf in de eucharistie?

Ik zou denken, dat wij, wat wij ook mogen denken van een heleboel zaken die in de Kerk in deze coronatijd op het eerste gezicht niet ideaal lijken, wij toch vooral ook dankbaar zouden mogen zijn om wat ze wel geeft. Dankbaar dat we weer bijna iedere dag gelegenheid hebben Christus te ontmoeten in aanbidding en eucharistie, en zo ‘communie’ te hebben, gemeenschap te beleven. Hoe eerlijk wij ook moeite kunnen hebben met de Kerk (en wie heeft dat soms niet?), ik geloof dat de Kerk ons meer geeft dan wij aan haar teruggeven. Laat de communie ons vooral veel liefde geven voor de wereldwijde gemeenschap die zoveel aan ons geeft.

Eucharistie is gemeenschap maar vormt ook gemeenschap. Wij mogen ons aangespoord voelen om de H. Communie te ontvangen, en te delen in Christus’ Lichaam en Bloed. Op veel plaatsen in Nederland gebeurt dat vandaag weer voor het eerst sinds maanden! Maar laten we deze gave verbreden. Niet alleen voor onszelf ter communie gaan, maar in verbondenheid met de vierende gemeenschap hier te plaatse, en wereldwijd. Laat het deelnemen aan de communie in die zin ook altijd ‘kerkopbouw’ zijn.